Društvo za pomoč osebam z avtizmom Oko

Osebna izkaznica

Dolgo ime: Društvo za pomoč osebam z avtizmom Oko

Kratko ime: Društvo Oko

Naslov: Kojsko 45, 5211 Kojsko

Kontakt

E-pošta: avtizemoko@gmail

Spletna stran: www.avtizem-oko.com

FB stran:  https://www.facebook.com/AvtizemDrustvoOko/

Želite stopiti v stik z Društvo Oko?

Predstavitev

Društvo OKO je organizacija staršev, prostovoljcev in strokovnih delavcev katere poslanstvo je, da pomaga otrokom, mladostnikom in odraslim z avtizmom.

O nastanku Vseslovenske iniciative za enake možnosti oseb z avtizmom Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke je 4. 12. 2013 organiziralo 4. okroglo mizo o problematiki avtizma v Sloveniji. Zbrani starši otrok z avtizmom in strokovni delavci, ki z otroci z avtizmom delamo, smo enoglasno ugotovili, da se situacija na področju prepoznavanja in obravnave ter vzgoje in izobraževanja otrok z avtizmom v Sloveniji ne izboljšuje in da je zelo zaskrbljujoča. Kot zaključek omenjenega dogodka smo sprejeli sklep, da je v Sloveniji nujna ureditev tega področja in da želimo spremembo, ki bo osebam z avtizmom zagotavljala enake možnosti, ki naj se zgleduje po uspešnih ureditvah v drugih Evropskih državah. Za dosego tega cilja je bila imenovana 11-članska skupina, ki se je 03. 01. 2014 zbrala na prvem organizacijskem sestanku in začela delovati pod imenom Vseslovenska iniciativa za enake možnosti oseb z avtizmom. Dogovorili smo se, da aktiviramo obsežno vseresorsko akcijo za vzpostavitev sistema, ki bo na državni ravni uredil to področje ter da 10. aprila 2014 v slovenski prestolnici organiziramo vse-slovenski odmeven dogodek, s katerim bomo opozorili na perečo problematiko, s katero se soočamo starši, strokovni delavci ter osebe z avtizmom. Naše delovanje pa nadaljujemo do ureditve problematike.

 

Zveza NVO za avtizem Slovenije

Tržaška cesta 2
SI-1000 Ljubljana

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest