Zavod inštitut za avtizem in sorodne motnje

Osebna izkaznica

Dolgo ime: Zavod inštitut za avtizem in sorodne motnje

Naslov: Goričane 84, 1215 Medvode

Kontakt

E-pošta: info@instavtizem.org

Spletna stran: www.instavtizem.org in www.zora.instavtizem.org

FB stran: www.facebook.com/institutavtizem

Želite stopiti v stik z Zavodom inštitut za avtizem in sorodne motnje?

Predstavitev

Inštitut za avtizem in sorodne motnje deluje kot specialistična ambulanta s koncesijo za otroke in mladostnike z avtizmom, pri čemer pokrivamo področje celotne Slovenije. Obenem omogočamo tudi samoplačniške preglede za odrasle osebe z avtizmom.

Delujemo v multidisciplinarnem timu in tako združujemo medicinsko diagnostiko razvojnih in vedenjskih motenj, specialno-pedagoško in psihološko diagnostiko. Individualne in skupinske terapevtske obravnave izvajamo po smernicah uveljavljenih vedenjskih in razvojnih pristopov. Sledimo načelom uporabne vedenjske analize (ABA), modela DIR Floortime, strukturiranega poučevanja (TEACCH), podporne in nadomestne komunikacije (PECS) in terapije senzorne integracije (SI), s čimer zagotavljamo celostne in individualno prilagojene obravnave, s katerimi zmanjšujemo razvojni zaostanek otrok in mladostnikov z avtizmom, preprečujemo funkcionalno poslabšanje, krepimo njihova močna področja in jih spodbujamo k večji samostojnosti. Zavedamo se, da poleg otrok in mladostnikov posebno razumevanje in podporo potrebujejo tudi njihovi starši, zato imamo zanje na voljo podporno skupino, kjer lahko v varnem in razumevajočem okolju delijo svoje izkušnje.

Naš cilj

Cilj našega prizadevanja je razvoj diagnostike, terapevtskih pristopov, specifičnih izobraževalnih in socialnih programov, ki bi zadostili potrebam oseb z avtizmom in njihovim družinam. Hkrati si prizadevamo dvigovati zavedanje strokovne in laične javnosti, zato organiziramo in soustvarjamo izobraževanja za strokovnjake in starše ter spodbujamo znanstveno raziskovanje na področju avtizma.

Naše poslanstvo je celostna skrb za osebe z avtizmom in njihove družine na zdravstvenem, izobraževalnem in socialnem področju. Več zdravja zanje namreč pomeni več zdravja za vse nas.

Zavod inštitut za avtizem in sorodne motnje

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest