Zavod Modri december

Osebna izkaznica

Dolgo ime: Zavod Modri december, Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper

Kratko ime: Zavod Modri december

Naslov: Ferrarska 14, 6000 Koper

Kontakt

E-pošta: zavod.modri.december@gmail.com

FB stran: www.facebook.com/Zavod-Modri-december

Želite stopiti v stik z Zavodom Modri december?

Predstavitev

Zasebni zavod Modri december, Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper je bil ustanovljen koncem leta 2015. Namen in cilj zavoda je v doglednem času v mestu Koper zagotoviti storitveni center, ki bo zadovoljeval potrebe oseb s spektroavtistično motnjo (SAM) tako v lokalni skupnosti, kot tudi v celotni Obalno-kraški regiji in širše; torej ponuditi celovito podporno dejavnost osebam s SAM, njihovim družinam in strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki/osebami s SAM. Tako lahko delujemo v skupno in trajno dobro. To je smisel, vse ostalo ne vodi k trajnostnemu razvoju področja.

Zavod, ki nudi skrbno izbrana in udeležencem približana izobraževanja, ter varen prostor za druženje staršev in otrok s SAM, prispeva k doseganju cilja družbene koristi. »Vsak dan, ko osebi s SAM ne omogočimo razvijanja potencialov, ki jih ima, je izgubljen. S tem veliko izgubljajo osebe s SAM in mi vsi, družba.« J. Kranjc

Vsebinski cilji zavoda

Vsebinski cilji Zavoda modri december so usmerjeni v tri glavne cilje in sicer:

  • Izobraževanja in usposabljanja za strokovno in laično javnost ter za osebe s SAM v širšem pomenu.
  • Druženje za starše in osebe s SAM, sodelovanje v projektih, na dogodkih.
  • Informiranje in svetovanje družinam otrok s SAM, zagovorništvo, priprava in mreženje strokovnih prispevkov, organizacija strokovnih dogodkov.

Ciljne skupine

Ciljne skupine Zavoda modri december so:

  • Starši otrok s SAM.
  • Otroci in odrasle osebe s SAM.
  • Strokovni delavci (vrtci, osnovne šole, srednje šole, šole s prilagojenim programom, univerza, druge organizacije).
  • Študentje.
  • Prostovoljci.
  • Zainteresirana javnost.

Zavod Modri december nudi prostor vsem, ki želijo pridobiti nove informacije in znanja o osebah s SAM ali pa jih le utrditi, dograditi. Poznavanje oseb s SAM lahko omogoči prepoznavanje njihovih posebnosti. To npr. so: resnicoljubnost, poštenje, iskrenost, lojalnost, predanost, natančnost, delavnost … Prepoznavanje oseb s SAM in osveščanje družbe vodi do uspešnega sobivanja. Vodi do pomembnega zmanjšanja nasilja, izsiljevanja, zasmehovanja, izločanja in drugih oblik nesprejemljivega vedenja, ki so jih osebe s SAM in njihove družine deležne.

S ponudbo kakovostnega izobraževanja in usposabljanja, z izmenjavo dobrih in manj dobrih praks, ki bodo služila učenju, s povečevanjem znanja, s povezovanjem ključnih akterjev na področju spektroavtistične motnje, z izmenjavo izkušenj, je vizija Zavoda Modri december postati center z dobrim socialnim vplivom. Postati varen prostor za dvig splošnega zavedanja SAM, ki bo botroval kakovosti življenja celotne družbe. Skrb za to, da v osebah s SAM ne vidimo le pomanjkljivosti, katere nedvomno imajo, temveč predvsem potencial, katerega tudi nedvomno imajo, je izjemnega pomena. Ker ta potencial znamo prepoznati in razviti, in Zavod Modri december aktivno deluje v ta namen, bo družba, torej mi vsi, veliko pridobila.

Poslanstvo Zavoda Modri december je torej zagotavljati podporne dejavnosti za dvig zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma ter tem osebam zagotoviti primerne obravnave, možnosti izobraževanja, delovanja v družbi, predvsem pa omogočiti aktivno udeleženost v družbi. Pri tem se (oz. se bo) Zavod Modri december povezuje tako z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami, kot tudi z drugimi sektorji, za prispevanje k boljši obravnavi oseb s SAM ter zagotavljanju vseh potrebnih podpornih programov za boljšo udeleženost v družbi. Prav tako Zavod Modri december skrbi za večjo usposobljenost strokovnega kadra pri skupnem dobrem delovanju na področju SAM.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest