Združenje bodi zdrav

Osebna izkaznica

Dolgo ime: Združenje bodi zdrav

Naslov: Budanje 92a, 5271 Vipava

Kontakt

E-pošta: info@zdravtizem.si

Spletna stran: www.avtizem.eu

FB stran: www.facebook.com/zdruzenje.zdrav

Želite stopiti v stik z Združenjem bodi zdrav?

Predstavitev

Združenje bodi ZDRAV je humanitarno društvo, ustanovljeno je bilo leta 2008 za pomoč osebam z avtizmom. Povezuje predvsem osebe z avtizmom in njihove družinske člane iz različnih slovenskih regij, včlanjenih pa je tudi več strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri izvedbi programov društva.

Društvo pridobiva sredstva za izvajanje programov s kandidiranjem na javnih razpisih, z donacijami, članarino in prispevki uporabnikov. Vsebina programov je zato razpeta med potrebami uporabnikov in pogoji financerjev.

Društvo je svoje delovanje začelo predvsem s programi za informiranje in izobraževanje, s časom pa si je društvo uspelo zagotoviti več sredstev, zato lahko zadnja leta z izdatnim sofinanciranjem izvaja tudi finančno zahtevnejše terapevtske in rehabilitacijske programe ter programe vseživljenjskega učenja.

Informiranje in izobraževanje

Informiranje in izobraževanje poteka predvsem v obliki okroglih miz in predavanj za starše otrok z avtizmom, strokovne delavce in širšo zainteresirano javnost. Na spletni strani www.avtizem.eu društvo obvešča o aktualnem dogajanju, o novostih iz sveta in o dejavnostih društva. Informiranje pa poteka tudi preko socialnih omrežij – FB skupin.

Terapevtski programi

Terapevtski programi potekajo v obliki individualnih terapij in skupinskih delavnic, vključujejo se strokovnjaki z različnih področij – logopedija, taktilna integracija, delovna terapija, senzorna integracija, bal-a-vis-x, terapija s psom, učenje socialnih veščin, fotografiranje, zdrava prehrana… Terapevtske vsebine so vključene tudi v počitniške tabore vseživljenjskega učenja.

Rehabilitacijski programi

Rehabilitacijski programi pa so vezani predvsem na športne aktivnosti: fizioterapija, plavanje, terapevtsko jahanje in pohodništvo. Vsako leto društvo organizira tudi rehabilitacijski vikend seminar v toplicah ali ob morju.

Strokovnjaki so si enotni, da je izredno pomembna zgodnja obravnava, vendar pa številni starši ne poznajo možnosti, ki so že na voljo v Sloveniji za pomoč otrokom.

Združenje bodi zdrav

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest