Aktivnosti za otroke in mladostnike

O aktivnostih za otroke in mladostnike

V sklopu projekta Avtizem SAM z drugimi III bomo izvajali skupine za vodeno socialno igro, srečanja za otroke z glasbo do ravnovesja, gibalne dejavnosti gibam, torej se dobro počutimpodporno skupino za mladostnike z avtizmom ter likovne delavnice za sproščanje.

 

Skupine za vodeno socialno igro

Skupina je tista, ki otrokom z avtizmom lahko ponudi več priložnosti za socialno komunikacijo in interakcijo, neposredno učenje v trenutnih življenjskih okoliščinah, iz katerih se lahko učijo spoštljive medsebojne komunikacije in sodelovanja.

Osebe z avtizmom drugače razumejo, doživljajo in interpretirajo življenjske dogodke, informacije, govorico telesa, čustva, zato so njihovi odzivi lahko včasih neustrezni ali neprimerni. Pomembno je, da ta stanja razumemo, tako odrasli, kot otroci, zato je pomembno učenje in uporaba primernih strategij komunikacije in interakcije. Udeleženi otroci bodo imeli možnost učenja oz. izboljšanja socialnih veščin v varnem, strukturiranem in spodbudnem okolju.

S pomočjo rednih srečanj bodo otroci izboljšali spretnosti socialne komunikacije in interakcije. Pridobili bodo kompetence za lažje in boljše vključevanje med vrstnike. Pričakovan rezultat je izboljšano duševno zdravje otrok.

Izvajalci:

Z glasbo do ravnovesja

S pomočjo glasbe bodo otroci krepili socialne stike, izboljševali komunikacijske spretnosti ter imeli možnost premagovati svoje težave. Sodelovali bodo v oblikah skupinskega muziciranja, kjer bodo glasbo lahko tudi sami ustvarjali. S pomočjo glasbe bomo razvijali elementarni glasbeni posluh ter podaljševali pozornost. Ob spoznavanju različnih glasbil in igranju nanje ter petju ob klavirju, kitari in drugih glasbilih bodo otroci uživali, se sproščali in se hkrati tudi glasbeno izobraževali.

Skupino bo vodila strokovno usposobljena oseba s predhodnimi izkušnjami z delom z otroki z avtizmom, z asistenco druge strokovno usposobljene odrasle osebe z izkušnjami z delom z otroki z avtizmom.

S pomočjo rednih srečanj bodo otroci izboljšali sposobnost sodelovanja v skupini z uporabo predmetov  – glasbeni rekviziti. Z njihovo uporabo bodo sicer razvijali elementarni posluh, ki botruje in ustvarja podlago za dobro in pozorno poslušanje. Slednje je pomembno za učenje tako v vrtcu, šoli, kot tudi sicer v drugih socialnih stikih (učenje socialnih veščin, učenje komunikacije. Pridobili bodo kompetence za lažje in boljše vključevanje med vrstnike. Pričakovan rezultat je izboljšano duševno zdravje otrok.

Izvajalci:

Gibam, torej se dobro počutim

To novo dejavnost uvajamo za otroke z avtizmom zato, ker je vse več otrok z avtizmom, ki razvijajo odvisnost od ekranov in elektronskih naprav, kar je epidemija še bistveno poslabšala. Otroci z avtizmom se ne morejo vključevati v redne rekreativne skupine zaradi tega, ker potrebujejo posebne prilagoditve in pristope dela, in zato premalo gibajo. Z gibalno dejavnostjo jim želimo približati zdrav življenjski slog. Raziskave narejene na populaciji otrok z avtizmom so pokazale, da je ob telesni vadbi prišlo do upada stereotipnega vedenja, zmanjšala sta se agresivno vedenje in izogibanje posameznim zahtevam. Kontinuirana vadba poteka v majhnih skupinah v sodelovanju športnega pedagoga in specialnega pedagoga. Zaradi zagotavljanja varnosti sta vedno prisotni  dve odrasli osebi.

Z udeležbo na srečanjih, kjer bodo individualne potrebe vsakega otroka v skupini upoštevane bomo razvijali gibalne spretnosti, posledično pa vplivali tudi na boljše telesno in duševno zdravje vključenih otrok.

Izvajalci:

Podporna skupina za mladostnike

Na rednih srečanjih bodo mladostniki pridobivali kompetence za uresničevanje lastnih potencialov, se soočali z avtizmom in se učili življenja z njim. Slednje je pomembno za vključevanje med vrstnike in v družbo. Socialne veščine in spretnosti komunikacije sta ključ do socialnega vključevanja. Nevključenost ter izločenost iz družbe močno načenjata duševno zdravje mladostnikov, zato je učenje življenja z avtizmom ključno za njihovo duševno zdravje. Skupino bo vodila strokovno usposobljena oseba s predhodnimi izkušnjami z delom z mladostniki z avtizmom. Z udeležbo v našem programu pričakujemo bolj opolnomočene mladostnike z avtizmom, z boljšimi socialnimi in komunikacijskimi spretnostmi, kar jim omogoča boljše vključevanje v družbo in posledično boljše duševno zdravje. Njihova vključenost v družbo pomembo prispeva k destigmatizaciji avtizma v našem okolju.

Izvajalci:

Likovne delavnice za sproščanje

Na rednih srečanjih bodo mladi z risanjem razvijali sposobnost boljšega učenja, pisanja, govorjenja, pomnjenja, razmišljanja in stabilizirali svoja čustvena stanja, kar jih bo vodilo k sproščenosti, umirjenosti, zadovoljstvu in veselju. Z risanjem bodo razvijali samozavest in samospoštovanje. Z risanjem bodo vplivali na zmanjšanje stresa, razvijali bodo vztrajnost, sposobnost dokončanja nalog, razvoj prožnosti v razmišljanju, prilagodljivosti, strpnosti, vztrajnosti in doslednosti, ciljni usmerjenosti. Razvijali bodo fine motorične spretnosti, sposobnost reševanja vedno bolj zapletenih nalog, koncentracijo za učenje. Pri skupinskem risanju (ene risbe) se bodo učili povezovanja s prijatelji, se učili skupaj doseči cilj, razvijali bodo strpnost in stabilnost, kar vse bo dobro vplivalo na boljše duševno zdravje mladostnikov. Srečanja bo vodila strokovno usposobljena oseba z dolgoletnimi izkušnjami z delom z mladostnimi z avtizmom. S pomočjo risanja bodo mladostniki z avtizmom razvijali kompetence in potenciale, se učili povezovanja z drugimi, vplivali na svojo čustveno stabilnost, ki je ključ do dobrih odnosov in posledično ključ do dobrega duševnega zdravja mladostnikov z avtizmom.

Izvaja:

Projekt Avtizem – SAM z drugimi III sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest