Usposabljanje oseb s spektroavtistično motnjo, njihovih družinskih članov ter spremljevalcev in osebnih asistentov

O projektu

Takoj po ustanovitvi Zveze NVO za avtizem se je odprla možnost prijave na razpis. 29. maja 2015 se je Zveza prijavila. Na Ministrstvu za zdravje smo uspeli pridobiti sredstva v okviru »Programa krepitve duševnega zdravja«

Naslov prijavljenega projekta je bil: Usposabljanje oseb s spektroavtistično (SAM) motnjo, njihovih družinskih članov ter spremljevalcev in osebnih asistentov. Prijavljen program je bil prvič uspešno izpeljan.

Osebe s spektroavtistično motnjo imajo vrsto težav pri vključevanju v družbo. Pri tem jim lahko bistveno pomagajo spremljevalci in osebni asistenti, ki so posebej usposobljeni za delo z osebami z SAMZveza ima dobro kadrovsko sestavo v posameznih društvih in pridruženi mreži, ki je pri izvedbi programa sodelovala.

Namen programa je bil opremiti spremljevalce za otroke in asistente za mladostnike in odrasle osebe z znanjem, da se bodo odgovorno posvečali uporabnikom, jim z učinkovitim delom nudili ustrezno podporo za zdravo in odgovorno življenje, da bodo uporabniki uspešni na področju, kjer so sposobni dosegati lepe uspehe, kot na primer na področju izobraževanja, iskanja in ohranjanja zaposlitve, kot tudi v vsakdanjem življenju.

Naš program je bil uspešen, saj je temeljil na delu s spremljevalci in asistenti v dobro oseb s SAM, z otroki, odraslimi s SAM, njihovimi starši, kot tudi s strokovno javnostjo. Postavljen je bil temelj za projektiranje novih programov za korist oseb z avtizmom.

Potrebujete naš nasvet ali usmeritev?

Spremljevalci otrok z avtizmom

S pomočjo finančnih sredstev Ministrstva za zdravje, smo v letih 2015 – 2016 izvedli sklop 5-ih delavnic za spremljevalce otrok s SAM v vrtcih in osnovnih šolah. Spremljevalci so na delavnicah dobili znanja z različnih področij.

Udeleženci iz različnih koncev Slovenije so imeli možnost, da v praktičnem delu, izpostavijo težave s katerimi se pri svojem delu kot spremljevalci otrok s SAM, soočajo. Težave, ki so bile tekom izvajanja delavnic izpostavljene, spremljevalcem otrok s SAM otežujejo vsakodnevno delo z otrok s SAM.

Osebni asistenti odraslih z avtizmom

Vsebina je še v pripravi. Vsebina je še v pripravi. Vsebina je še v pripravi. Vsebina je še v pripravi. Vsebina je še v pripravi. Vsebina je še v pripravi. Vsebina je še v pripravi. Vsebina je še v pripravi. Vsebina je še v pripravi. Vsebina je še v pripravi.

Vsebina je še v pripravi.Vsebina je še v pripravi.Vsebina je še v pripravi.

Naše delovanje usmerja prizadevanje za zagotavljanje kakovostnega življenja osebam s SAM in nudenje podpore njihovim družinam.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest