Avtizem – SAM z drugimi 2017

O projektu

Zveza NVO za avtizem Slovenije je maja 2017 širok in pester nabor dejavnosti svojih članic prijavila na Razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019, ki ga je razpisalo Ministrstvo za zdravje. Program projekta pod naslovom Avtizem – SAM z drugimi obsega dejavnosti, ki so namenjene obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih z avtizmom, njihovim družinam, strokovnim delavcem in tudi širši laični javnosti. Zveza za Avtizem SAM je za dejavnosti v letih 2017, 2018 in 2019 s strani Ministrstva za zdravje pridobila sofinanciranje v vrednosti 162.400,00 €. Na ta način lahko člani Zveze posameznikom z avtizmom in njihovim družinam vsaj deloma omogočijo brezplačne obravnave. Velika prednost projekta je, da se dejavnosti odvijajo po različnih slovenskih občinah in so na ta način dostopne širši skupini posameznikov, ki potrebujejo pomoč.

V okviru prijavljenega projekta se odvijajo trije sklopi dejavnosti:

  • V prvem sklopu so aktivnosti, ki so namenjene posameznikom z avtizmom in njihovim družinam: skupine za starše, delavnice za otroke in starše (po principih DIR FLOORTIME, TEACCH in PECS metodah), tabori, glasbene delavnice, skupina za odrasle.
  • V drugem sklopu organiziramo usposabljanje za asistente in spremljevalce otrok in odraslih z avtizmom.
  • Tretji sklop dejavnosti je namenjen ozaveščanju in obsega strokovno ter laično javnost. Zavedamo se, da je poznavanje avtizma v Sloveniji pomanjkljivo. S pomočjo razstav, okroglih miz, izobraževalnih dogodkov, seminarjev, SAM tržnice, Modrega SAM-a, nacionalne konference in z drugimi akcijami želimo dvigniti informiranost strokovnjakov in laikov, saj verjamemo, da je največji delež obravnave avtizma v resnici delo in spreminjanje okolice.

Osebni asistenti odraslih z avtizmom

Projekt osebne asistence odraslim z avtizmom se je v Sloveniji prvič odvijal v letih 2015 in 2016. Namenjen je zagotoviti redno ali občasno asistenco odraslim osebam z avtizmom. Septembra 2017 smo začeli s prvo ponovitvijo usposabljanja, ki smo jo tokrat še nekoliko okrepili in razširili. V program usposabljanja smo vključili 12 prostovoljcev, ki asistenco nudijo mladostnikom in odraslim z Aspergerjevim sindromom.

V sklopu projekta Avtizem – SAM z drugimi je usposabljanje organizirano jeseni 2017, jeseni 2018 in na obali tudi pomladi 2019.

SAM fon

S SAM fonom želimo ponuditi pogovor z strokovnjaki iz različnih področij (zdravstvo, šolstvo, sociala, zaposlovanje) in starši z izkušnjo s SAM. Z razumevanjem bodo poslušali vašo pripoved, vam svetovali in dali informacije, kam se še lahko obrnete po pomoč.

Pogovor bo povsem zaupen, lahko boste ostali anonimni

SAM prijazna šola

Program SAM prijazna šola poteka v okviru projekta Avtizem – SAM  z drugimi. Otrokom z avtizmom in šolam bi želeli omogočiti boljše sobivanje in organizacijo spodbudnega vzgojno – izobraževalnega okolja za otroka z avtizmom, ki je vključen v proces inkluzivnega izobraževanja v osnovni šoli.

Zato smo oblikovali program, ki ga v celoti financira Ministrstvo za zdravje in kriterije, ki jih šola mora izpolnjevati, da šola pridobi naziv SAM prijazna šolaVsi programi se izvedejo v šoli in so brezplačni.

Modri SAM

Akcija v času 2. aprila, dneva zavedanja o avtizmu: sprehod z modrimi baloni po mestnih središčih po celi Sloveniji (družine z nevrotipičnimi otroki in družine s SAM). Dejavnosti organizirajo članice Zveze v svojih mestih (Ljubljana, Koper, Celje, Žalec, Maribor, Ptuj, Krško….).

Namen akcije je opozoriti slovensko politično in laično javnost, da so osebe z avtizmom potrebne posebne pomoči in skrbi v družbi.

SAM tržnica

Dejavnost je namenjena informiranju staršev, družin in odraslih s SAM ter laične javnosti o projektu in aktivnostih, ki se izvajajo pri članicah Zveze. Dogodek bo ob 2. aprilu, svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu v letih 2018 in 2019.

Na tržnici se bodo predstavile članice Zveze, Zveza in drugi izvajalci terapevtskih in podpornih storitev za pomoč otrokom in osebam s SAM in njihovim družinam. Vključene bodo družine, študentje in laična javnost, ki bodo na enem mestu dobili informacije o avtizmu (diagnostika, terapevtski pristopi, literatura, kam po pomoč).

SAM znam

Program obsega delavnice za učenje socialnih veščin za otroke in mladostnike v strukturiranem, varnem in nadzorovanem okolju, za otroke od 5 do 15 let. Potekajo vsak drugi teden, v trajanju 60, oz. 90 minut (odvisno od starosti otrok v skupini. V skupino je vključenih od 2 do 5 otrok in mladostnikov. Prisotni sta dve strokovno usposobljeni odrasli osebi. Del delavnic poteka tudi na terenu (muzej, vlak, kino, park…). Letno bo vsaka skupina izvedla največ 20 delavnic. Otroci bodo pridobili socialne veščine, navezali nova prijateljstva v skupini, izboljšali komunikacijo in razvili sodelovalno igro. S tem bomo preventivno vplivali na preprečevanje pojava duševnih bolezni v adolescenci in v odrasli dobi.

V Žalcu se izvaja program v 3 do 5 skupinah, v Ljubljani od 1 do 2 skupini. Delavnice se izvajajo od septembra do junija, v šolskem letu 2017/ 2018 in 2018/ 2019.

Mali SAM

Delavnice za otroke s SAM in starše – delavnice se izvedejo z otroki in starši po pristopu Floortime – starši pridobijo kompetenco, kako se igrati z otrokom, da spodbujajo njihov emocionalni, socialni in kognitivni razvoj, kar vpliva preventivno in terapevtsko na otroka in družino. Starši se bodo v okviru programa opolnomočili za igro s svojim otrokom. Z uporabo naučenih novih strategij dela bodo neposredno vplivali na kognitivni, socialni in čustveni razvoj svojega otroka ter na boljše medsebojne odnose znotraj družine. Vsaka družina prejme 15 delavnic. V vsaki skupini so vključene 3 družine.

Program se izvaja od septembra 2017 do maja 2018. V program je vključenih 6 družin.

Mali SAM v vrtcu

Predavanja in delavnice, za vzgojiteljice vrtcev in starše, o značilnostih otrok s SAM, o senzornih potrebah, ter ustreznih pristopih pri delu z njimi: vedenjsko kognitivni pristopi, strukturirano delo, drevo učenja, razvojni mejniki in Floortime…), prilagoditve za otroke s SAM, razumevanje staršev otrok s SAM. Po predavanju udeleženci poznajo značilnosti otrok s SAM in nekaj tehnik za učinkovito delo z otroki s SAM. Razumejo starše otrok s SAM in z njimi vzpostavijo konstruktivno komunikacijo.

V času trajanja projekta se izvedejo 3 predavanja v različnih delih Slovenije (november 2017, april 2018).

SAM ravnatelj

Program je namenjen ozaveščanju ravnateljev o potrebah otrok in mladostnikov z avtizmom. Ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol bomo predstavili projekt Avtizem SAM z drugimi. Predstavitev lahko poteka na srečanjih ravnateljev in na izobraževanjih za ravnatelje kot stojnice, kratka predavanja in delavnice.

Počitniški izobraževalni tabori

Nekajdnevna namestitev na primerni lokaciji, ki omogoča izvedbo različnih strokovnih delavnic, s katerimi udeležence seznanimo z različnimi terapevtskimi pristopi (logopedija, senzorna integracija, DIR Floortime, fizioterapija, taktilna integracija, delovna terapija Bal-a-vis-x…). Veliko časa je namenjenega tudi športnim aktivnostim (plavanje, jahanje, kolesarjenje, pohodništvo…) in družabno-socialnim vsebinam, spodbujanju samostojnosti in vključevanju v okolje.

Rehabilitacijski vikend seminarji

Dvodnevna namestitev v hotelu ob morju ali v zdravilišču, strokovna predavanja, individualno svetovanje, plavanje, sprehodi po okolici in spoznavanje lokalnih znamenitosti, različne športne aktivnosti, krepitev.

Podporna skupina za starše oseb s SAM

Življenje z avtizmom je pogosto nepredvidljivo in družina z otrokom z avtizmom se sooča z veliko izzivi vsak dan znova. Ti so še posebej veliki na začetku poti, saj se staršem poraja veliko vprašanj, odgovori niso enoznačni in starši se tako soočajo z različnimi občutji. Podporna skupina za starše je izjemnega pomena za celo družino. To je prostor, ki ponuja dober občutek varnosti, predvsem pa razumljenosti s strani vseh prisotnih. Starši oseb z avtizmom so pogosto nerazumljeni v svojem socialnem okolju. Tako v ožji in širši družini, kot tudi na delovnem mestu, med prijatelji, sosedi. Podporna skupina lahko staršem ponudi odgovore na vprašanja, pogled z drugega zornega kota ali preprosto le pozornost z razumevanjem, ki ju pogosto potrebujejo. Podporna skupina za starše deluje v Ljubljani, Kopru in Mariboru.

Podporna skupina za odrasle s SAM

Vsebina je še v pripravi.

Konferenca SAM

Vsebina je še v pripravi.

Naše delovanje usmerja prizadevanje za zagotavljanje kakovostnega življenja osebam s SAM in nudenje podpore njihovim družinam.

Zveza NVO za avtizem Slovenije

Tržaška cesta 2
SI-1000 Ljubljana

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest