Aktivnosti za študente pedagoških smeri in za zaposlene v vzgoji in izobraževanju

O aktivnostih za študente pedagoških smeri in za zaposlene v vzgoji in izobraževanju

V sklopu projekta bomo izvajali SAM prijazno šolo, predavanja za zaposlene v vrtcih in šolah, predavanje za študente Pedagoške fakultete UM in Pedagoške fakultete UP, predavanje za profesorje na UM in UP, podpora vrtcem in šolam (na terenu), Modri SAM ter izvedli  predstavitev vsebin programa ravnateljem.

 

SAM prijazna šola

Skladno s kriteriji Zveze bomo dvema šolama (ena v letu 2024 in druga v letu 2025) podelili priznanje in zastavo SAM prijazna šola. Na vsaki od teh dveh šol bomo izvedli svetovanje in predavanje za vse zaposlene, opravili razredno uro z učenci in predavanje za starše sovrstnikov. Zaposleni na šoli, starši sovrstnikov in sovrstniki bodo pridobili informacije o avtizmu in znanja, kako ustvariti spodbudno učno okolje za otroka z avtizmom. S to aktivnostjo pričakujemo opolnomočene zaposlene na šoli, ki bodo prepoznali znake avtizma, razumeli drugačne potrebe takšnega otroka, znali usmeriti in svetovati staršem in ustvariti vključujočo šolsko klimo za otroka z avtizmom.

Izvaja:

Predavanja za zaposlene v vrtcih in šolah

Za strokovne delavce in druge zaposlene v vrtcih in šolah bomo organizirali in izvedli dve predavanji, z namenom opolnomočiti zaposlene in opremiti jih s specialnimi znanji, ki so lahko v korist in pomoč pri soočanju z izzivi pri delu z otroki z avtizmom. Pričakujemo opolnomočene in kompetentne strokovne delavce z novimi znanji in poznavanju pristopov za učinkovito in dobro delo z otrokom z avtizmom.

Predavanji bomo izvedli oktobra 2024 in oktobra 2025.

Izvaja:

 

Predavanje za študente Pedagoške fakultete UM in Pedagoške fakultete UP

Za študente naših projektnih partnerjev (Pedagoške fakultete v Kopru in Pedagoške fakultete v Mariboru) bomo izvedli strokovna predavanja o avtizmu, o značilnostih in posebnostih otrok z avtizmom. Pridobili bodo znanja, ki jih bodo potrebovali pri opravljanju svojega poklica. Prav tako pa bodo pridobili tudi znanja in kompetence za opravljanje prostovoljskega dela. Pričakujemo opolnomočene in študente, ki bodo pridobili podlago za vsa nadaljnja izobraževanja o avtizmu, kot je npr. nadaljnje usposabljanje za študente prostovoljce. Izvedli bomo 3 dogodke.

Izvajalci: drustvo.avtizem@gmail.com

Predavanje za profesorje na UM in UP

Prvič bomo vzpostavili sodelovanje s fakultetami in ena od aktivnosti bo tudi predavanje za profesorje fakultet obeh Univerz v Mariboru in na Primorskem. Predstavili jim bomo značilnosti študentov z avtizmom, njihove potrebe po prilagojenem načinu študija in ocenjevanju znanja, s čimer želimo prispevati k bolj kvalitetni komunikaciji med profesorji in študenti z avtizmom in s tem zmanjšati anksioznost in strah študentov z avtizmom. To bo vplivalo tudi na boljši študijski uspeh in posledično tudi na boljše duševno zdravje študentov z avtizmom. Profesorji fakultet bodo seznanjeni s potrebami študentov z avtizmom. Izvedli bomo 3 dogodke.

Izvajalci:

Podpora vrtcem in šolam (na terenu)

Odzvali se bomo potrebam strokovnih delavcev vrtcev in šol ali staršem otrok z avtizmom, in na terenu ali preko ZOOM-a opravili svetovanje, kako prilagoditi učno okolje otroku z avtizmom. Delovali bomo preventivno, da preprečimo pojav koobolevnosti otroka z avtizmom zaradi neustrezne obravnave  in stigme.

Želimo čim hitreje podati staršem ali strokovnim delavcem v vrtcih ali šolah informacije o značilnostih avtizma in potrebnih ukrepih za rešitev nastale situacije, da se čim hitreje ustvarijo ustrezni pogoji za boljše duševno zdravje otroka z avtizmom. Strokovni delavci vrtcev in šol bodo dobili odgovore na svoja vprašanja in informacije, kako prilagoditi učno okolje otroku z avtizmom in kje lahko še dobijo nadaljnjo pomoč. Izvedli bomo 9 dogodkov.

Izvaja:

Modri SAM

Akcijo bomo izvedli vsako leto enkrat ob 2. aprilu, dnevu ozaveščanja o avtizmu, potekala pa bo dlje časa. Pozvali bomo vrtce, osnovne in srednje šole, da otroci preberejo kakšno knjigo iz priporočenega seznama knjig o avtizmu ali si pogledajo kakšen film s to tematiko in potem opravijo tematsko voden pogovor z vzgojitelji ali učitelji in na kocu še poustvarjajo. Za izdelke, ki bodo nastali, bomo pripravili spletno galerijo, kamor bodo naložili svoje izdelke. Galerija bo dostopna na Zvezini spleti strani za ogled širši javnosti. Modre balone s potiskom bomo razdelili vsem sodelujočim otrokom. Vrstniki in zaposleni v VIZ ter laična javnost bodo na ta način seznanjeni z značilnostmi otrok z avtizmom in z njihovimi posebnimi potrebami.

Prijave:

Izvaja:

Predstavitev vsebin programa ravnateljem

Izvedli bomo predstavitev programa ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol in ob tem predstavili tudi značilnosti in potrebe otrok in mladostnikov z avtizmom.

Dogodek bomo izvedli v letu 2024.

Izvaja:

Projekt Avtizem – SAM z drugimi III sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest