Informiranje in obveščanje uporabnikov programa in širše javnosti

O informiranju in obveščanju uporabnikov programa in širše javnosti

V sklopu projekta Avtizem SAM z drugimi III želimo zainteresirani javnosti ponuditi čim več informacij o našem programu in avtizmu kot takem. Zainteresirani javnosti bomo tako omogočili dostop do relevantnih informacij preko naše spletne strani in socialnega omrežja FB ter z nastopi v medijih in izvedbo SAM tržnice ter zaključne konference na temo avtizma.

 

Spletna stran

Cilj dejavnosti je na enem mestu zainteresiranim posameznikom ponuditi čim več informacij o programu in avtizmu.

Socialno omrežje FB

Na FB bomo objavljali in delili aktualne informacije in zanimivosti s področja programa in avtizma.

Avtizem v medijih

Z nastopi v medijih želimo povečati stopnjo ozaveščenosti lokalnih in državnih uradnikov ter laične javnosti z namenom dolgoročnega in celostnega financiranja programov pomoči za osebe z avtizmom in jasno sporočiti dejavnosti, ki jih izvajamo v tem programu ter podati tudi informacije o financerju tega programa.

Kontakt za izjave za medije: zvezasam3@gmail.com

SAM tržnica in zaključna konferenca

Na tržnici se bodo predstavili programski partnerji, članice Zveze, Zveza in drugi izvajalci podpornih storitev za pomoč osebam z avtizmom in njihovim družinam.

Namen tržnice in zaključne konference je informiranje staršev, družin in odraslih z avtizmom ter strokovne in laične javnosti o programu. Prav tako je namen tržnice informirati družine in strokovne delavce o različnih pristopih obravnave avtizma.

Dogodek omogoča mreženje z drugimi javnimi, nevladnimi in zasebnimi organizacijami in promocijo programa in financerjev.

Dogodek bomo izvedli ob zaključku projekta, v letu 2025.

Projekt Avtizem – SAM z drugimi III sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest