VIS A VIS

O projektu VIS A VIS

Zveza za avtizem Slovenije je uspešno kandidirala na razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, katerega nosilec je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Predmet javnega razpisa je bil izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Zveza za avtizem je za projekt z naslovom VIS A VIS pridobila sredstva v višini 498.289,41 EUR. Projekt traja od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2024.

Namen projekta je pridobiti podatke o številu oseb z avtizmom v Sloveniji, usposobiti multiplikatorje za razvoj novega modela podpore zaposlenim v VIZ in delodajalcem ter zaposlenim na Zavodih za zaposlovanje za uspešno poučevanje in zaposlovanje oseb z avtizmom, in ta model tudi razviti.

Več informacij o VIS A VIS

Vabimo vas, da sledite spletni strani VIS A VIS in FB strani projekta VIS A VIS, kjer vas obveščamo o aktualnih dejavnostih.

Vse dejavnosti v okviru tega programa so za uporabnike brezplačne.

Partnerji v projektu VIS A VIS:

Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije

Šentprima, Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje

Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor

Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije

Šentprima, Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje

Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor

Priročnik, ki je nastal v okviru projekta VIS A VIS:

Priročnik za delo z osebami z avtizmom od predšolske vzgoje do zaposlitve

Priročnik za delo z osebami z avtizmom od predšolske vzgoje do zaposlitve, je nepogrešljiv pripomoček za vse, ki sodelujejo z osebami z avtizmom – od staršev in vzgojiteljev do strokovnih delavcev v izobraževanju in zaposlovanju. Priročnik ponujabogato zbirko informacij, praktičnih nasvetov in primerov dobre prakse.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest