O zvezi

Zveza za avtizem Slovenije

Naslov

Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec

Kontakt

zveza.avtizem@gmail.com

TRR odprt pri Delavski hranilnici

SI56 6100 0001 0865 511

Matična številka

4077920000

Davčna številka

46376011

Kako vam lahko pomagamo?

Organi

Izvršni odbor

 • Sabina Korošec Zavšek – predsednica
 • Borjana Koželj
 • Danilo Koren
 • Inge Zorec

Nadzorni odbor

 • Patricija Lovišček
 • Aleš Arko

Strokovni svet

 • Marta Macedoni Lukšič
 • Janja Kranjc
 • Barbara Žnidarko

Nastanek

Ni daleč čas, ko v Sloveniji večina ljudi ni poznala avtizma. Ljudje so imeli težave, nekateri otroci pa tudi odrasli so bili drugačni, a nihče ni razmišljal zakaj je tako in kako jim pomagati. Nekatere specialne pedagoginje in zdravnica so se z avtizmom seznanile v tujini in znanje začele prenašati v naše okolje. Vendar so bile to le kaplje v morje potreb.

Na pobudo Društva za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke so se že decembra 2013 začele priprave na odmeven dogodek Vseslovenske iniciative za enake možnosti oseb z avtizmom. Potekala je 10. 4. 2014 ob 17.00 uri, v veliki dvorani SMELT v Ljubljani. Udeležba je bila množična, saj je bilo prisotnih več kot 400 udeležencev: staršev, strokovnjakov s področja šolstva, zdravstva, socialnega varstva, terapevtov in drugih udeležencev. Konferenca je bila tudi medijsko odmevna.

Že pol leta za tem je Društvo za pomoč odraslih oseb z motnjo avtističnega spektra – Aspergerjev sindrom dalo pobudo za ustanovitev Zveze NVO za avtizem. Ideji se je pridružilo deset nevladnih organizacij z vse Slovenije in 18. maja 2015 je bila Zveza NVO za avtizem Slovenije ustanovljena.

Delo vseh članov zveze temelji na prostovoljstvu.

Že 29. maja 2015 smo vložili na Ministrstvu za zdravje projekt z naslovom Usposabljanje oseb s spektroavtistično motnjo, njihovih družinskih članov ter  spremljevalcev in osebnih asistentov. V Zvezi smo bili neizmerno veseli, da je to naš prvi dvoletni projekt, ki bo prispeval k boljšemu jutri naših otrok. Zanimanje za udeležbo na izobraževanju je preseglo naša pričakovanja. To je bil tudi dokaz velikih potreb na tem področju. Število udeležencev je preseglo pričakovanja.

In z zaupanjem smo zrli naprej. Kmalu smo pridobili nov projekt: Avtizem – SAM z drugimi, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje in bo tekel tri leta. Pri tem projektu sodeluje osem NVO na osnovi konzorcijske pogodbe.

Namen in naloge

Namen Zveze

Namen zveze je:

 • Združevanje NVO za pomoč osebam s SAM.
 • Združevanje oseb z avtizmom, njihovih staršev in strokovnjakov, ki delujejo na tem področju.
 • Ozaveščanje javnosti o problemih odraslih in otrok z avtizmom in njihovih družin.
 • Spremljanje zakonodaje na področju zdravstva, izobraževanja, dela in socialnega varstva ter vključevanje v njeno spreminjanje.
 • Nudenje podpore odraslim in otrokom z avtizmom pri njihovem socialnem vključevanju.
 • Nudenje podpore družinam in aktivno vključevanje v izboljšanje kvalitete življenja odraslih in otrok z avtizmom in njihovih družin.

Naloge Zveze

Zveza bo namen in cilje, kot so opredeljeni v 7. in 7a. členu, uresničevala z doseganjem naslednjih nalog:

 • Zagotavljanje glavnih informacij javnosti o tem, kaj so SAM.
 • Spodbujanje raziskav na področju SAM.
 • Širjenje zavedanja o SAM v širši javnosti in organiziranje okroglih miz in predavanj strokovnjakov s tega področja.
 • Spodbujanje čim boljšega vključevanja oseb s SAM v izobraževalne programe ter izboljšanje pogojev za njihovo izobraževanje.
 • Spodbujanje dviga znanja učiteljev, vzgojiteljev in izvajalcev dodatne strokovne pomoči o SAM, kot tudi staršev in delodajalcev.
 • Organiziranje izobraževanj za starše in strokovne delavce.
 • Zbiranje strokovne literature o avtizmu in posredovanje le-te vsem, ki jih to področje zanima.
 • Vodenje registra strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem področjem.
 • Sodelovanje z drugimi podobnimi ustanovami doma in v tujini.
 • Organiziranje in nudenje medsebojne podpore staršem ali skrbnikom, družinam, sorojencem in otrokom ter odraslim s SAM.
 • Ustanavljanje in delovanje podporne skupine za odrasle s SAM.
 • Nudenje osebnega in skupinskega svetovanja osebam s SAM, njihovim staršem, učiteljem, delodajalcem in drugim osebam, ki prihajajo v stik z osebami s SAM v vsakdanjem življenju.
 • Organiziranje pomoči osebam s SAM pri iskanju zaposlitve in nudenje pomoči na delovnem mestu.
 • Izvajanje programa osebne asistence, podpore pri strukturiranju vsakodnevnih aktivnosti doma in tudi na delovnem mestu.
 • Vzpostavljanje delovanja klubov svojcev.

Člani Zveze

Društvo za pomoč mladostnikom in odraslim s spektroavtistično motnjo

Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke

Društvo za spodbujanje socialne vključenosti Tudi jaz

Zavod – center za pomoč otrokom in staršem, Žalec

Društvo za pomoč osebam z avtizmom Oko

Zavod inštitut za avtizem in sorodne motnje

Zavod Modri december

Združenje bodi zdrav

Do re mi

Društvo SNOP

Zavod To sem jaz

Center ZA

Včlanitev v Zvezo

Vabimo vse NVO, ki izvajajo pomoč otrokom, mladostnikom ali odraslim z avtizmom in njihovim družinam, da se nam pridružijo. V Statutu Zveze imamo zapisano, kako se nam lahko pridružijo nevladne organizacije.

Želimo vam ponuditi vse informacije in odgovore na vaša vprašanja o avtizmu in Aspergerjevem sindromu.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest