Aktivnosti za študente in odrasle z avtizmom

O aktivnostih za študente in odrasle z avtizmom

V sklopu projekta Avtizem SAM z drugimi III bomo izvajali psihosocialno podporo študentom z avtizmom, kot tudi podporo odraslim osebam z avtizmom.

 

Psihosocialna podpora študentom z avtizmom

Mladi z avtizmom so praviloma vključeni v redne programe izobraževanja, torej tudi v študijske programe. V odvisnosti od lastnih spretnosti komunikacije in socialne interakcije vzpostavljajo odnose z vrstniki in profesorji. V tem obdobju je pričakovanje do bolj samostojnega življenja višje, kar pa za študente z avtizmom predstavlja svojevrsten izziv. S psihosocialno podporo bomo študente z avtizmom podprli z individualnim in skupinskim vodenjem in jih tako opolnomočili na področju učenja življenja z avtizmom, s čemer bomo pomembno prispevali k njihovemu boljšemu duševnemu zdravju. Psihosocialno pomoč bo vodila strokovno usposobljena oseba. Z udeležbo v tem programu pričakujemo bolj opolnomočene študente z avtizmom, z boljšimi socialnimi in komunikacijskimi spretnostmi, kar jim omogoča boljše vključevanje v družbo in posledično boljše duševno zdravje. Njihova vključenost v družbo pomembno prispeva k dobremu duševnemu zdravju njih samih in k destigmatizaciji avtizma v našem okolju.

Izvaja:

Podpora odraslim z avtizmom

Redna skupinska srečanja za odrasle osebe z avtizmom bodo omogočala prepoznavanje in uresničevanje lastnih potencialov, učenje sprejemanja avtizma pri sebi, kar botruje bolj polnemu in povezovalnemu življenju teh oseb z drugimi. Učenje socialnih veščin in spretnosti komunikacije je ključ do boljše vključenosti v družbi  in pomembno prispeva k boljšemu duševnemu zdravju odraslih oseb z avtizmom. Z udeležbo v tem programu pričakujemo bolj opolnomočene odrasle osebe z avtizmom, z boljšimi socialnimi in komunikacijskimi spretnostmi, kar jim omogoča boljše vključevanje v družbo in posledično boljše duševno zdravje. Njihova vključenost v družbo pomembno prispeva k dobremu duševnemu zdravju njih samih in k destigmatizaciji avtizma v našem okolju.

Izvaja:

Projekt Avtizem – SAM z drugimi III sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest