Aktivnosti za starše in družine, ki imajo otroka z avtizmom

O aktivnostih za starše in družine, ki imajo otroka z avtizmom

V sklopu projekta bomo izvajali samopomočno in podporno skupino za starše otrok z avtizmom, individualno podporo družini, predavanje in delavnice za starše ter družinam omogočili prostovoljsko podporo in svetovalni telefon SAM FON.

 

Samopomočna in podporna skupina za starše

Srečanja za starše so pomemben doprinos k višji kvaliteti življenja družin z otrokom z avtizmom (vseh starostnih skupin). Skupina ustvarja varno okolje za odstiranje vseh dilem, izzivov in čustvenih nestabilnosti, ki jih avtizem lahko prinese v družino. S srečanji bomo opolnomočali starše pri vzgoji in vsakodnevnem soočanju z izzivi vzgoje otrok z avtizmom, kar pomembno vodi do boljšega duševnega zdravja staršev otrok z avtizmom. V programu bomo izvajali podporne in samopomočne skupine za starše. Podporne skupine bodo vodile strokovno usposobljene osebe, samopomočne skupino bodo vodili starši oseb z avtizmom.

Z rednimi srečanji pričakujemo bolj opolnomočene starše otrok z avtizmom (vseh starostnih skupin) za življenje z otrokom z avtizmom. Njihova opolnomočenost pomembno prispeva k boljši vključenosti družin v lokalno skupnost in družbo sicer, pomembno pa prispeva k dobremu duševnemu zdravju njih samih in k destigmatizaciji avtizma v našem okolju.

Izvajalci:

Individualna podpora družini

Individualna podpora družini otrok z avtizmom predstavlja pomemben doprinos k višji kvaliteti življenja družin z otrokom z avtizmom. Nekateri starši zaradi specifičnih izzivov ne morejo pridobiti potrebne podpore v skupini, zato bomo tem družinam ponudili individualno svetovanje in vodenje pri odpiranju vseh dilem, izzivov in čustvenih nestabilnosti, ki jih avtizem lahko prinese v družino. Starše bomo opolnomočali za vzgojo in vsakodnevno soočanje z izzivi vzgoje otrok z avtizmom, kar pomembno vodi do boljšega duševnega zdravja staršev otrok z avtizmom. Individualno podporo družini bo vodila strokovno usposobljena oseba z dolgoletnimi izkušnjami svetovanja ter vodenja ali pa starši osebe z avtizmom. Z rednimi individualnimi srečanji pričakujemo bolj opolnomočene starše otrok z avtizmom (vseh starostnih skupin), za vsakodnevno življenje z otrokom z avtizmom. Njihova opolnomočenost pomembno prispeva k boljši vključenosti družin v lokalno skupnost in družbo sicer, pomembno pa prispeva k dobremu duševnemu zdravju njih samih in k destigmatizaciji avtizma v našem okolju.

Izvajalci:

 

Predavanje za starše

V sklopu našega programa bomo za starše organizirali in izvedli strokovna predavanja z namenom opolnomočenja staršev pri soočanju z izzivi vzgoje otrok z avtizmom. Starši otrok z avtizmom pogosto doživljajo velike stiske, ker niso opremljeni z ustreznimi znanji, kako prilagoditi okolje in metode dela z otrokom z avtizmom. Starše želimo opolnomočiti in jim posredovati naša znanja in izkušnje za uspešno vzgojo otroka z avtizmom in posledično boljše počutje vseh članov družine. Po predavanju pričakujemo opolnomočene starše otrok z avtizmom (vseh starostnih skupin), za vsakodnevno življenje z otrokom z avtizmom. Njihova opolnomočenost pomembno prispeva k boljši vključenosti družin v lokalno skupnost in družbo sicer, pomembno pa prispeva k dobremu duševnemu zdravju njih samih in k destigmatizaciji avtizma v našem okolju.

Izvedli bomo dva dogodka (enega v letu 2024 in drugega v letu 2025).

Izvaja:

Delavnice za starše

V sklopu našega programa bomo za starše organizirali in izvedli izobraževalne delavnice za skupino staršev otrok z avtizmom – splošno o avtizmu, predstavitev možnosti terapevtske obravnave,  informiranje o primernosti posameznih šolskih programov in o možnostih socialnega vključevanja, zaposlovanja, osebne asistence… Z izvedbo izobraževalnih delavnic za starše pričakujemo boljše razumevanje avtizma, boljšo informiranost staršev glede različnih možnosti pomoči osebam z avtizmom, opolnomočenje itn. Vse našteto rezultira tudi v ustreznejši podpori osebam z avtizmom. Izvedenih bo 9 dogodkov.

Izvaja:

Prostovoljska podpora družini

V sklopu tega programa bomo najprej pridobili prostovoljce za sodelovanje. Zanje bomo organizirali in izvedli strokovno usposabljanje, ki bo podlaga za njihovo nadaljnje prostovoljsko delo z družinami z avtizmom. Na voljo bodo za podporo družini v različnih oblikah, kot so druženje in aktivno preživljanje prostega časa, učna pomoč otroku z avtizmom, učenje socialnih veščin in spretnosti komunikacije, druženje v času, ko imajo starši neodložljive obveznosti, ki jih ne morejo opraviti v prisotnosti otroka z avtizmom ali pa le zato, da se v tem času, ko se prostovoljec druži z njihovim otrokom z avtizmom, samo vzamejo čas zase, za sproščanje in čustveno uravnoteženje. Usposabljanje za prostovoljce bomo izvajali jeseni 2023, jeseni 2024 in spomladi 2025.

Za prostovoljce, ki bodo opravljali svoje delo na terenu bomo organizirali tudi redna supervizijska podporna srečanja.

Družine otrok z avtizmom se s prošnjo po tovrstni pomoči obračajo na službe v javnem sistemu, pa odgovora nanje ne prejmejo. V ozadju je nezadostno poznavanje avtizma in posledično strahovi pred delom na nepoznanem polju.

Prostovoljsko delo bo potekalo dnevno/tedensko/mesečno, v odvisnosti od števila usposobljenih prostovoljcev. Prostovoljci bodo s sodelovanjem v našem programu pridobili potrebna znanja za delo z družinami z otroki z avtizmom, saj bo usposabljanje strokovno vodeno in usmerjeno k usposobljenosti za to delo. Družine otrok z avtizmom bodo pridobile možnost podpore, ki jo potrebujejo za dobro delovanje družine, za dobre odnose v družini. Vse to pomembno prispeva k boljšemu duševnemu zdravju vseh članov družine z otrokom z avtizmom in destigmatizaciji avtizma v našem okolju.

Prostovoljska pomoč družini bo vzpostavljena po izobraževanju prostovoljcev, ki bodo imeli tudi redna strokovna supervizijska podporna srečanja.

Izvajalci:

SAM FON

Program SAM FON bo na voljo za vse osebe z avtizmom in njihove družine, ki bodo želeli podporo ali pomoč. Pričakujemo, da bodo klicatelji na SAM FON  pridobili kompetentne odgovore, ki jim bodo v pomoč pri soočanju z izzivi, s katerimi se soočajo v vsakdanjem življenju z otrokom z avtizmom.

Izvajalci:

  • Društvo Školjke Maribor, za številko in termin pišite na: drustvo.avtizem@gmail.com
  • Zveza za avtizem Slovenije (izvaja preko telefona ali preko ZOOM-a ob torkih od 10:00 do 13:00 ali ob torkih od 19:00 do 20:00, za kontakt in termin pišite na): zvezasam3@gmail.com

Projekt Avtizem – SAM z drugimi III sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest