Včlanitev v Zvezo

Včlanite se v Zvezo

Vabimo vse NVO, ki izvajajo pomoč otrokom, mladostnikom ali odraslim z avtizmom in njihovim družinam, da se nam pridružijo. Višina članarine za vključitev v Zveze NVO za avtozem Slovenije za leto 2018 znaša 50 EUR. Več o včlanitvi si lahko preberete v statutu Zveze NVO za avtizem Slovenije.

Statut

Članstvo

10. člen

Vrste članov

Zvezo sestavljajo naslednji člani:

  1. redni člani,
  2. pridruženi člani,
  3. častni člani.

Članstvo v Zvezi je prostovoljno.

11.člen

Redni člani

Redni člani Zveze lahko postanejo NVO, ki kot osnovni program izvajajo program za ljudi s SAM katerih namen, cilji in naloge so skladni z namenom, cilji in dejavnostmi Zveze in njihov statut ni v nasprotju s statutom Zveze.

Pravno osebo v Zvezi zastopa pooblaščena fizična oseba.

  1. člen

Pridruženi člani

Pridruženi člani Zveze so lahko:

  • druge NVO, ustanove ali druge nepridobitne pravne osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za redno članstvo, se pa ukvarjajo s težavami in stiskami ljudi s SAM, njihov namen, cilji in naloge so skladni z namenom, cilji in nalogami Zveze ter želijo podpirati dejavnost Zveze in prispevati k čim boljšemu delovanju Zveze.
  • Zavodi, ustanove in druge nepridobitne pravne osebe, ki želijo materialno podpirati cilje Zveze.
  1. člen

Častni člani

Zveza lahko imenuje za posebne zasluge tudi častne člane. Za častnega člana se lahko imenuje katerakoli fizična oseba, ki je imela posebne zasluge za razvoj in delovanje Zveze.

  1. člen

Včlanitev

  • Zainteresirana NVO, pravna oseba lahko postane redni član Zveze s pristopno izjavo ter plačilom članarine, če izpolnjuje pogoje iz 11. člena statuta. K pristopni izjavi, s katero potrjuje, da sprejema veljavni statut Zveze, mora priložiti sklep najvišjega organa NVO (odločitve zbora članov NVO, pravnih oseb), s katerim se izraža želja, da se včlani v redno članstvo Zveze, priloži veljavni statut NVO in priloži potrdilo o registraciji NVO pri pristojni upravni enoti oziroma registraciji pravne osebe.
  • Zainteresirana NVO, ustanova ali pravna oseba lahko postane pridruženi član Zveze s pristopno izjavo ter plačilom članarine.

Izpolnjevanje pogojev zainteresiranih NVO in drugih organizacij za redno članstvo in NVO za pridruženo članstvo ugotavlja izvršni odbor Zveze, ki sprejme tudi sklep o včlanitvi. Izvršni odbor Zveze tudi določi vsebino pristopne izjave za včlanitev v Zvezo.

Častno članstvo se pridobi s podelitvijo na skupščini Zveze. Častnega člana razglasi skupščina na predlog izvršnega odbora Zveze.

Zoper odločitev izvršnega odbora Zveze o zavrnitvi prošnje za včlanitev v redno ali pridruženo članstvo lahko zainteresirani vloži pritožbo, ki se obravnava na prvi skupščini Zveze.

Želite, da vaša NVO postane članice Zveze NVO za avtizem Slovenije?

Potrebujete dodatne informacije glede vključitve v zvezo?

Želimo vam ponuditi vse informacije in odgovore na vaša vprašanja o avtizmu in Aspergerjevem sindromu.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest