Avtizem – SAM z drugimi II

O projektu

Zveza NVO za avtizem Slovenije je julija 2019 širok in pester nabor dejavnosti svojih članic prijavila na Javni razpis sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022, ki ga je razpisalo Ministrstvo za zdravje. Program projekta pod naslovom Avtizem – SAM z drugimi II obsega dejavnosti, ki so namenjene obravnavi otrok in mladostnikov z avtizmom in njihovim družinam, strokovnim delavcem in tudi širši laični javnosti. Zveza za avtizem Slovenije je za dejavnosti v letih 2020, 2021 in 2022 s strani Ministrstva za zdravje pridobila sofinanciranje v vrednosti 99.000,00 €V okviru tega programa bomo na različnih lokacijah (Ljubljana, Maribor, Primorska, Žalec) izvajali dejavnosti za družine otrok z avtizmom, njihove starše in sorojence. Pripravili bomo več predavanj za strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ravnatelje, strokovne delavce pediatričnih in otroških zobnih ambulant. Nadaljevali bomo s programom SAM prijazna šola (2 šoli). V zadnjem letu bomo ponovno organizirali SAM tržnico.

Projekt Avtizem – SAM z drugimi II ima svojo FB stran, ki jo lahko najdete na tej povezavi.

Potrebujete naš nasvet?

SAM tržnica

Dogodek bo ob 2. aprilu, svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu.  Na tržnici se bodo predstavili projektni partnerji, članice Zveze, Zveza in drugi izvajalci terapevtskih in podpornih storitev za pomoč otrokom in osebam z avtizmom in njihovim družinam.

Namen SAM tržnice je informiranje staršev, družin in odraslih z avtizmom ter laične javnosti o projektu in aktivnostih, ki se izvajajo pri članicah Zveze. Prav tako je namen tržnice informirati družine in strokovne delavce o možnostih za obravnavo otroka z avtizmom. Dogodek omogoča mreženje z drugimi javnimi,  nevladnimi in zasebnimi organizacijami.

SAM ravnatelj

Dejavnost bo potekala 3 krat. Predstavitev projekta ravnateljem vrtcev, OŠ in srednjih šol in predstavitev značilnosti in potreb otrok in mladostnikov z avtizmom ravnateljem.

Namen programa SAM ravnatelj je, da bodo ravnatelji spoznali pomen organizacije šolskega dela in življenja tako, da bodo v šolah  ustvarili ustrezno učno okolje in takšne pogoje, ki  otrokom in mladostnikom z avtizmom omogočajo inkluzivno vključevanje v izobraževalni sistem.

SAM starši

Skupine za starše otrok in mladostnikov z avtizmom. 

Dejavnost SAM starši predstavlja strokovno vodene kontinuirane podporne skupine za samopomoč staršev. Prednost do dostopnosti do te dejavnosti imajo člani in uporabniki storitev naših članic (društev in zavodov, ki so člani Zveze).

Nisem SAM

Skupina za so-rejence otrok z avtizmom.

V okviru Nisem SAM bo potekala strokovno vodena podporna skupina, namenjena sproščanju za so-rojence. Skupinska srečanja bodo potekala v seriji 8 zaporednih srečanj v letu. Delavnica traja 120 minut.

Namen programa Nisem SAM je, da so-rojenci spoznajo druge so-rojence otrok z avtizmom, spoznajo, da so tudi druge družine drugačne, se sprostijo, podelijo svoje zgodbe in s pomočjo skupinskih terapevtskih aktivnosti premagujejo stigmo in druga čustva. Prednost do dostopnosti do te dejavnosti imajo člani in uporabniki storitev naših članic (društev in zavodov, ki so člani Zveze).

SAM družina

V okviru program SAM družina se bo izvajala psihosocialna pomoč in svetovanje družini (vključeni bodo otrok z avtizmom, starši, lahko tudi so-rojenci).

Namen programa SAM družina je svetovanje družini glede ustreznih terapevtskih pristopov, učenje (coaching) vseh družinskih članov, kako se odzivati na vedenje otroka z avtizmom, kako s svojim ustreznim odzivom poskrbeti za otrokov napredek, kako zaščititi so-rejence pred neustreznimi vedenjskimi vzorci otroka z avtizmom, kako strukturirati in organizirati spodbudno domače okolje  za otroka z avtizmom in so-rojence. Prednost do dostopnosti do te dejavnosti imajo člani in uporabniki storitev naših članic (društev in zavodov, ki so člani Zveze).

SAM aktivna družina

V okviru programa SAM aktivna družina bomo izvajali preventivne dejavnosti: izkustveno učenje s pomočjo konja kot tudi planinske pohode.

Metode dela z otroki s SAM

Izvedli bomo predavanja in delavnice za spremljevalce otrok s SAM in starše z naslovom »Metode dela z otroki s SAM«. Predavanja in delavnice za posamezno skupino bodo potekala v 2 zaporednih srečanjih, v skupnem trajanju 12 ur.

Spremljevalci otrok s SAM so najpogosteje osebe brez pravih strokovnih in specialnih znanj o avtizmu, zato ne morejo nuditi otrokom ustrezne podpore in pomoči pri vključevanju v šolsko okolje. Želimo, da spoznajo njihove značilnosti, metode in tehnike kot tudi svojo vlogo spremljevalca otroka z avtizmom. Vsebine so primerne tudi za starše, zato bomo vabili tudi starše.

Modri SAM

Akcijo bomo izvedli vsako leto enkrat ob 2. aprilu, dnevu ozaveščanja o avtizmu. Modre balone bomo razdelili članicam Zveze, ki bodo organizirale pohod z modrimi baloni po večjih krajih in mestih. Balone bomo na dogodku delili laični javnosti.

Namen programa Modri SAM je širšo laično javnost seznaniti z dejstvom, da so otroci in osebe z avtizmom del skupnosti in da potrebujejo prilagojeno okolje in prilagojeno socialno interakcijo.

SAM?

V okviru programa SAM? bomo izobraževali in usposabljali zainteresirano laično in strokovno javnost. Predavanje za laično javnost, kjer bomo predstavili značilnosti in posebne potrebe otrok in odraslih z avtizmom ter njihovih družin in razbijali mite o avtizmu.

Autism Europe

Povezovanje z nevladnimi organizacijami iz področja avtizma v Evropi, prenos dobrih praks v Slovenijo, sodelovanje v mednarodnih raziskavah in sodelovanje predstavnikov Autism Europe na mednarodni konferenci, ki jo bomo organizirali.

Mali SAM v vrtcu

Predavanja in delavnice, za vzgojiteljice vrtcev in starše predšolskih otrok z avtizmom ter strokovne delavce CSD. 1 x letno bomo izvedli predavanje za strokovne delavce v vrtcih, zaposlene na  CSD  in starše predšolskih otrok z avtizmom. Predavanje traja 8 PU.

Namen programa Mali SAM v vrtcu je opolnomočiti in opremiti s specialnimi znanji čim več strokovnih delavcev v vrtcih in staršev ter strokovnih delavk CSD.

SAM v šoli

Predavanje za učitelje v osnovni šoli ter strokovne delavce CSD. Izvedli bomo 2 predavanji  za strokovne delavce osnovnih šol  in CSD. Predavanje traja 8 PU.

Namen programa SAM v šoli je opolnomočiti in opremiti s specialnimi znanji čim več strokovnih delavcev v šolah in strokovnih delavk CSD

SAM v srednji šoli

Predavanje za učitelje v srednji šoli. 1 x  bomo izvedli predavanje za strokovne delavce srednjih šol. Predavanje traja 4 PU.

Namen programa SAM v srednji šoli je opolnomočiti in opremiti s specialnimi znanji čim več strokovnih delavcev v srednjih šolah.

SAM prijazna šola

Program SAM prijazna šola poteka v okviru projekta Avtizem – SAM  z drugimi II. Otrokom z avtizmom in šolam bi želeli omogočiti boljše sobivanje in organizacijo spodbudnega vzgojno – izobraževalnega okolja za otroka z avtizmom, ki je vključen v proces inkluzivnega izobraževanja v osnovni šoli.

Zato smo oblikovali program, ki ga v celoti financira Ministrstvo za zdravje in kriterije, ki jih šola mora izpolnjevati, da šola pridobi naziv SAM prijazna šolaVsi programi se izvedejo v šoli in so brezplačni.

SAM fon

SAM fonom želimo ponuditi pogovor s strokovnimi delavci in starši otrok z avtizmom.  Z razumevanjem bomo poslušali vašo pripoved, vam svetovali in dali informacijekam se še lahko obrnete po pomoč.

Zagovorništvo

Vodja programa bo skupaj z drugimi predstavniki članic Zveze iskala kontakte, jih vzpostavila in izvedla srečanja z odločevalciz namenom zagotavljanja več pravic za otroke in mladostnike z avtizmom, tako na področju izobraževanja, družine kot zdravja.

Svetovanje vrtcem in šolam ter drugim NVO na terenu

Odzvali se bomo potrebam strokovnih delavcev vrtcev in šol ali staršem otrok z avtizmom, in na terenu opravili svetovanje, kako prilagoditi učno okolje otroku z avtizmom. Delovali bomo preventivno, da preprečimo pojav ko-obolevnosti otroka z avtizmom zaradi neustrezne obravnave in stigme.

Namen je prepoznati situacijo in čim hitreje podati staršem ali strokovnim delavcem v vrtcih ali šolah in v NVO o značilnostih avtizma in potrebnih ukrepih za rešitev nastale situacije, da se čim hitreje ustvarijo ustrezni pogoji za razvoj duševnega zdravja za otroka z avtizmom.

Predavanje za osebje pediatričnih ambulant in otroških zobozdravstvenih ambulant

Izvedli bomo 1 predavanje za strokovne delavce pediatričnih ambulant in 1 predavanje za strokovne delavce otroških zobozdravstvenih ambulant.

Namen predavanja je, da se strokovni delavci seznannijo z značilnostmi otrok in mladostnikov z avtizmom in potrebami njihovih družin. Predstavljeni bodo tudi najbolj uveljavljeni pristopi v obravnavi.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest