Značilnosti Aspergerjevega sindroma

Motorične sposobnosti

Motorična koordinacija je šibka, njihova telesna drža je neobičajna, imajo slabše razvito fino motoriko, pojavlja pa se tudi primanjkljaj vidno-motoričnih veščin. Prisotne so težave z ravnotežjem, okvarjena je simultanost gibov, tj. sposobnost uporabe obeh rok.

Govorno področje

Pojavi se površni ekspresivni, formalni in izbrani govor, neobičajna prozodija in okvara govornega razumevanja; slednja vključuje dobesedno interpretiranje pomena besed in besednih zvez.

Senzorna občutljivost

Ta občutljivost se lahko nanaša na eno ali več čutil – vid, zvok, vonj, okus in dotik. Posameznik je lahko hipersenzibilen oz. preobčutljiv ali pa hiposenzibilen ali premalo občutljiv na dražljaje. Tako lahko močni svetlobni signali, hrup, nekatere vonjave in teksture blaga pri osebi z Aspergerjevim sindromom povzročijo anksioznost ali celo fizične bolečine.

Rutine

Posebna zanimanja, rutine in kognitivne značilnosti. Te osebe si pogosto postavijo določena pravila in ustvarijo rutine, saj s tem njihovo delovanje postane bolj urejeno.

Obsesiven interes

Težave na področju fleksibilnosti mišljenja

Težave na področju fleksibilnosti mišljenja se pokažejo v tistih situacijah, ko si oseba ne zna predstavljati alternativnih izidov situacij in ji je težko predvideti, kaj se bo zgodilo »potem«. Težave se kažejo tudi pri razumevanju in interpretaciji misli, občutkov ter dejanj drugih ljudi. Sporočila, ki jih sogovornik izraža z gestami in mimiko, pogosto spregledajo.

Težave s socialno komunikacijo

Težave s socialno komunikacijo se kažejo pri posebnem izražanju na čustveni in socialni ravni. Osebe z Aspergerjevim sindromom imajo težave z razumevanjem gest, mimike in intonacije glasu, težave z razumevanjem, kdaj se začne in konča pogovor, težave z izbiro teme pogovora, uporabljajo zapletene besede in besedne zveze, ne da bi vedeli, kaj pomenijo. Govorjeno pogosto razumejo dobesedno, zato imajo težave z razumevanjem šal, sarkazmov in metafor. Čustev pri drugi osebi nemalokrat ne znajo ustrezno interpretirati, pogosto tudi sami navzven ne izražajo čustvenih stanj, ki jih doživljajo v različnih situacijah.

Težave s socialno interakcijo

Ko govorimo o težavah s socialno interakcijo, imamo v mislih težave pri gradnji in ohranjanju prijateljstva. Nekateri si močno želijo, da bi se družili z drugimi, vendar pa ne vedo natančno, kako naj to storijo.

Nerazumevanje »socialnih pravil«

Pogosto ne razumejo nenapisanih »socialnih pravil«, ki so za večino od nas samoumevna (npr. izbira primerne teme pogovora). Drugi ljudje se jim zdijo nepredvidljivi in zmedeni. Zaradi tega se pogosto zaprejo vase in zdi se, kot da jih drugi ljudje ne zanimajo. Dajejo videz ravnodušnosti in se obnašajo neprimerno. Značilna je slaba sposobnost rabe neverbalne komunikacije, neustrezna uporaba obrazne mimike, pogosto imajo nenavaden, zijajoč pogled…

Močna področja oseb s SAM

Seveda ne smemo pozabiti tudi na močna področja oseb s SAM:

  • Nekatere so izrazito talentirane na posameznem področju, kot je npr. glasba in risanje.
  • Nekatere imajo izrazito dober dolgoročni spomin za določene podatke (npr. za datume, imena, poti, številke …).
  • Nekatere imajo zelo široko enciklopedično znanje z določenega področja, tistega, na katerega je vezan njihov interes (npr. zgodovina, računalniki, žuželke, dinozavri, številke …).
  • Njihovi interesi in hobiji so pogosto vezani na dejavnosti, ki zahtevajo vztrajnost in koncentracijo.
  • Njihove kognitivne sposobnosti jim omogočajo usmerjanje pozornosti na podrobnosti in tako so tudi informacije, ki jih premorejo, zelo specifične.

Potrebujete naš nasvet ali usmeritev?

Želimo vam ponuditi vse informacije in odgovore na vaša vprašanja o avtizmu in Aspergerjevem sindromu.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest