Prilagoditve v procesu šolanja

Splošni napotki

Na tem mestu najdete nekaj splošnih napotkov, ki so dobrodošli oz. igrajo pomemben dejavnik v procesu izobraževanja otrok z Aspergerjevim sindromom. Napotki so tako razdeljeni na tiste, ki se nanašajo na otroke vključene v vrtce in šole, kot tudi na tiste, ki se nanašajo na posameznike, ki se vključujejo v srednješolske in fakultetne programe.

Potrebujete naš nasvet ali usmeritev?

;

Vrtec in šola

 

Splošni napotki glede komunikacije

1. Pazite na svoje besede:

 • Jezik prilagodite otrokovemu razumevanju.
 • Preden razložite navodila, pritegnite otrokovo pozornost.
 • Manj je več – bodite jasni in jedrnati
 • Dajte otroku čas.
 • Ponavljajte (zahteve so vedno enake – dobesedno enake).
 • Razlago raje prihranite za pozneje.
 • Navodila razdelite na posamezne dele (več majhnih korakov).
 • Bodite konkretni in natančni (komentirajte vedenje in ne otroka).
 • Uporabite pozitivna navodila (povejte kaj želite da naj naredi v tistem trenutku – Naredi to!).
 • Pazite na način izražanja ( zahtevajte in ne sprašujte).

2. Bodite nedvoumni in direktni

3. Jasno podajajte navodila

4. Ne pozabite na posledice (najprej to…potem to)

5. Pišite socialne zgodbe

6. Podprite izrečeno z vizualno oporo ( slika, znak, simbol)

Napotki za strukturirano poučevanje otroka

1. Red:

 • Dobra je povezava med določeno dejavnostjo in prostorom.
 • Rutina pomaga k ustaljenemu vzorcu vedenja.
 • Ločiti prostore za samostojno delo, skupinsko dejavnost, igro, osebno nego idr.
 • Pripomočki za neko dejavnost naj bodo shranjeni v eni škatli (delamo 1 stvar na enkrat).
 • Stvari ki jih ne potrebujemo pokrijemo, pospravimo.
 • Jasno označimo meje.
 • Označba omaric, prostorov s sličicami, simboli ali besedami.

2. Ustvarjanje delovnega kotička/kotička za igro:

 • Stran od zasedenih prostorov, oken, vrat, motečih virov, proti prazni steni.
 • Uporaba pregrad, pregraditi s pohištvom da omejimo prostor.
 • Oznaka meja kotička, uporaba preproge, prta, traku…

3. Strukturiranje dejavnosti:

 • Niz navodil s slikami (npr. kuhanje).
 • Pospravljanje stvari v označene škatle, označene predale ipd.
 • deloven sistem ki prikazuje kaj je potrebno narediti in v kakšnem vrstnem redu.

4. Strukturiranje časa – urniki in rutine:

 • razporeditev časa.
 • vrstni red preko (pisnega,vizualnega) urnika.

5. Vzpostavitev rutin:

 • Za samostojnost, zaporedje dogodkov, prednost v predvidljivosti, lažji prehod iz ene v drugo aktivnost, socialne zgodbe za razlage.
 • Niz sličic ali simbolov za večstopenjske naloge.
 • Kretnje in slike so boljša pomoč, kakor verbalna ali fizična.
 • Ko ukinjamo našo pomoč, najprej ukinemo zadnji korak.
 • Dan se odvija po predvidljivem vzorcu.

6. Postavitev slikovnih urnikov:

 • Slike ali simboli.
 • Uporaba predmetov (prazen kozarec predstavlja čas za pitje).
 • Naredite povezavo med slikami in predmeti.
 • Označite konec (rutina ki nakazuje konec dejavnosti, npr. odštevamo: 3,2,1 končano je!, odstranite sliko iz urnika).
 • Najprej…potem (prva dejavnost je manj priljubljena, druga pa bolj priljubljena).
 • In potem…(preveri urnik kaj sledi).
 • Vključevanje nagrad (v urnik vključite priljubljene aktivnosti).
 • Zgradite rutine za uporabo urnikov (sprva na steni, nato v mapi, v denarnici, ključih, v peresnici…).
 • Podajte slike za možnost nagrade /odmora in omejite čas.
 • Pomagajte pri odločitvi.

7. Uporaba opor:

 • Fizične opore.
 • Vizualne opore.
 • Verbalne opore.
 • Nujno sistematično opuščanje opore.

8. Načrtovanje spremembe – nekaj splošnih smernic:

 • Načrtujete spremembe, ki jih lahko predvidite.
 • Načrtovane spremembe vpeljite v rutine ( majhne spremembe vseskozi vpeljujemo, tako preprečimo da okvir strukturiranega okolja ne postane njegova kletka).
 • Vnaprej opozorite na napovedane spremembe (odklon od znanih rutin, prehodi).
 • Izpeljite načrtovane spremembe korak za korakom (omejitev obsedenosti in ritualov z majhnimi spremembami dnevne rutine).
 • Bodite pozorni na nove obsedenosti in rituale (preprečevanje razvijanja novih obsesij, tako da zadevo sistematično, na redni bazi otroku ponudimo).
 • Poskusite obdržati nadzor nad obsedenostmi in rituali (ne preprečiti, temveč s pravili omejiti).
;

Srednja šola

 

Še čakam vsebino

Vsebina trenutno še ni na voljo.

;

Fakulteta

 

Še čakam vsebino

Vsebina trenutno še ni na voljo.

Želimo vam ponuditi vse informacije in odgovore na vaša vprašanja o avtizmu in Aspergerjevem sindromu.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest