Druge aktivnosti

O drugih aktivnostih

V sklopu projekta Avtizem SAM z drugimi III bomo o avtizmu ozaveščali tudi laično javnost ter izvajali zagovorništvo pred odločevalci. Kot člani mednarodne organizacije Autisem Europe bomo sodelovali na dogodkih te organizacije.

Ozaveščanje laične javnosti

V okviru te aktivnosti bomo izvedli tudi predavanja za laično javnost, kjer bodo slušatelji pridobili osnovne informacije o avtizmu, značilnostih, možnih vzrokih avtizma (dejavnikih tveganja) in možni preventivni dejavnosti, o možnostih izobraževanja, terapevtske obravnave in socialnega vključevanja. Pričakujemo, da bomo z izvedbo predavanj beležili boljšo ozaveščenost o avtizmu v lokalnem okolju. Boljša ozaveščenost laične javnosti, boljše poznavanje problematike avtizma, boljša informiranost glede različnih možnosti pomoči osebam z avtizmom, pomembno prispeva k boljši vključenosti oseb z avtizmom v lokalno skupnost in družbo ter pomembno vpliva na boljše njihovo duševno zdravje. Izvedli bomo 2 dogodka.

Izvajalci:

Zagovorništvo

Vzpostavili bomo kontakt in izvedli tudi srečanja z odločevalci ali za njih pripravili dopise za izboljšanje položaja oseb z avtizmom, z namenom zagotavljanja več pravic za otroke in mladostnike z avtizmom, tako na področju izobraževanja, družin kot zdravja oseb z avtizmom. Pričakujemo sodelovanje odločevalcev in odzivanje na naše pobude. Izvedli bomo 10 dogodkov (poslanih dopisov, osebnih srečanj z odločevalci ipd).

Izvajalci:

Autism Europe

Že več let smo člani mednarodne organizacije Autisem Europe. Sredstva za plačilo članarine in sodelovanje na dogodkih v okviru te organizacije pridobimo v okviru projekta Avtizem SAM z drugimi III.

Pomembno je povezovanje z nevladnimi organizacijami iz področja avtizma v Evropi, prenos dobrih praks v Slovenijo, sodelovanje v mednarodnih raziskavah in sodelovanje predstavnikov AE na mednarodni konferenci, ki jo bomo organizirali. Pričakujemo povezovanje, sodelovanje in izmenjavo informacij in dobrih praks z drugimi NVO s področja avtizma v Evropi.

V organizaciji Autism Europe nas zastopa naša prostovoljka Barbara Žnidarko.

Zveza za avtizem Slovenije: zvezasam3@gmail.com

Projekt Avtizem – SAM z drugimi III sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest