Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke

Osebna izkaznica

Dolgo ime: Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke

Kratko ime: Društvo za avtizem

Naslov: Zemljičeva ulica 22, 2000 Maribor

Kontakt

E pošta: drustvo.avtizem@gmail.com

Spletna stran: www.avtizem-skoljke.si

FB stran: www.facebook.com/DrustvoZaAvtizemSkoljke

Želite stopiti v stik z Društvo za avtizem?

 

Predstavitev

Društvo za avtizem Školjke je humanitarno društvo. Na pobudo staršev otrok z avtističnimi motnjami je bilo društvo ustanovljeno 28. 11. 2011 v Mariboru. Ustanovili smo ga starši otrok z avtističnimi motnjami, strokovni delavci in terapevti. Namen društva je pomagati družinam otrok z avtizmom, ki se srečujejo s številnimi vsakodnevnimi stiskami, pri pridobivanju informacij in nasvetov s pedagoškega, socialnega in zdravstvenega vidika. Naša temeljna naloga je pomagati otrokom z avtizmom in njihovim družinam.

Otroci z avtističnimi motnjami potrebujejo intenzivne logopedske, psihološke, delovno-terapevtske, specialno-pedagoške in druge obravnave, ki omogočajo premagovanje primanjkljajev in težav na področjih komunikacije, socialne interakcije, vedenja in senzornih težav.

Poleg številnih terapij in strokovnih obravnav potrebujejo otroci pogosto tudi različne diete in prehrambene dodatke. Finančni stroški, ki pri tem nastanejo, predstavljajo za družine pogosto nepremagljivo oviro.

Otroci z avtističnimi motnjami drugače razmišljajo, razumejo in občutijo svet okoli sebe, predvsem pa se morajo prav vsega naučiti, tudi tistega česar se drugi otroci naučijo spontano in samoumevno. Prav zato morajo otroci z avtističnimi motnjami biti deležni vzgoje in izobraževanja s pristopi in strategijami, ki jim bodo omogočali, da se učijo, premagujejo primanjkljaje, razvijajo prilagoditvene spretnosti in le tako napredujejo. Ena izmed temeljnih pravic oseb z avtizmom je, da se jim omogoči dostopno in primerno izobraževanje.

Zavedati se moramo, da je zgodnje otroštvo za razvoj človeka pomembnejše kot katerokoli drugo kasnejše življenjsko obdobje. Otroci, ki niso deležni ustreznih obravnav v zgodnjem razvojnem obdobju imajo lahko težko popravljive posledice v kasnejšem življenju. Statistike v svetu kažejo na to, da 40 % otrok nikoli ne spregovori, če jim ne omogočimo ustreznih pravočasnih obravnav in terapij.

Otroci, ki so vključeni v intenzivno, za avtizem specifično zgodnjo obravnavo, se razvijajo bolje, so prej samostojni, zato z obravnavami otrok ne smemo čakati.

Za otroke z avtističnimi motnjami je izredno pomembno, da starši, tim strokovnih delavcev društva in vzgojno-izobraževalne institucije, ki z otrokom dela, medsebojno sodelujejo in izvajajo zastavljene cilje po individualiziranem programu, saj se bo otrok lahko razvijal in napredoval le ob pravilni podpori in z ustreznim programom pomoči.

Najpomembnejše aktivnosti društva

  • Obravnave in terapije za otroke z avtizmom, katere izvajajo usposobljene strokovne osebe (logopedinja, specialni pedagoginji in senzorna delovna terapevtka) in različne aktivnosti.
  • Izobraževanja in delavnice za starše, seminarji, okrogle mize in predavanja za strokovne delavce in širšo javnost.
  • Predstavniki društva se aktivno udeležujemo izobraževanj, diskusij, seminarjev, predavanj.
  • V obdobju našega delovanja smo organizirali vrsto izobraževanj, seminarjev, delavnic, okroglih miz: PECS, TEACCH, DIR/FLOORTIME, ABA, SENZORNA INTEGRACIJA, RAZUMEVANJE UČNIH STILOV OSEB Z AVTIZMOM IN STRUKTURIRANJE OKOLJA, SEMINAR IP ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI, SON-RISE, GAPS, KONFERENCO VSESLOVENSKA INICIATIVA ZA ENAKE MOŽNOSTI OSEB Z AVTIZMOM
  • Sodelovanje v projektu ZORA.

Najpomembnejše naloge društva

Nekatere pomembne naloge društva so: sodelovanje z institucijami in organizacijami, ki se strokovno ukvarjajo z avtizmom, prizadevanje za pravilno usmerjanje otrok z avtističnimi motnjami, prizadevanje za pravilno strategijo in metode dela strokovnih oseb, kateri vzgajajo in poučujejo otroke z avtizmom v vrtcih, šolah in drugih izobraževalnih institucijah, sodelovanje pri zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kamor so uvrščeni otroci z avtističnimi motnjami in pri opredeljevanju podzakonskih aktov,  sodelovanje pri oblikovanju predpisov in pravic na področju družbene odgovornosti

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da organizira strokovna predavanja, izobraževanja, okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi zainteresirane posameznike ter predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Vsako leto se ob Svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu zelo aktivno vključujemo in osveščamo javnost  o avtizmu (televizijski in radijski prispevki ter tiskani mediji).

Aktivnosti v društvu izvajamo prostovoljci. Vsa pridobljena donatorska sredstva namenimo neposredno za pomoč otrokom in družinam. Društvo nima sistemskega financiranja na državni in lokalni ravni. Pri izvajanju nekaterih aktivnosti in projektih nam pomagajo donatorji, katerim se iskreno zahvaljujemo. Z njihovo pomočjo uresničujemo cilje, na poti po kateri stopajo otroci z avtizmom.

Zagotovimo otrokom s posebnimi potrebami lepšo prihodnost.

Napredovali bodo lahko le ob pravilni podpori in z ustreznimi programi pomoči.

Društvo za pomoč otokom z avtističnimi motnjami Školjke

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest