SAM prijazna šola

O programu

Program SAM prijazna šola poteka v okviru projekta Avtizem – SAM z drugimi II. Otrokom z avtizmom in šolam bi želeli omogočiti boljše sobivanje in organizacijo spodbudnega vzgojno – izobraževalnega okolja, ki je vključen v proces inkluzivnega izobraževanja v osnovni šoli.

Zato smo oblikovali program, ki ga v celoti financira Ministrstvo za zdravje in kriterije, ki jih šola mora izpolnjevati, da šola pridobi naziv SAM prijazna šola.

Vsi programi se izvedejo v šoli in so brezplačni. V tem projektu bomo dvema šolama omogočili brezplačno sodelovanje v tem programu.

Želite, da tudi vaša šola postane SAM prijazna šola?

Sodelovanje v programu

Zveza NVO za avtizem Slovenije bo šoli, ki se odloči sodelovati v tem programu omogočila:

 • Predavanje za vse zaposlene in svetovanje strokovnim delavcem, kako doseči kriterije za podelitev naslova SAM prijazna šola (6 pedag. ur).
 • Predavanje za starše sošolcev otroka z avtizmom (do 2 pedag. uri).
 • Izvedbo 1 razredne ure (delavnica za sovrstnike otroka z avtizmom, 1 pedag. ura).

 

Kriteriji za izpolnjevanje pogojev za SAM prijazna šola

 1. Šola, v katero je otrok vključen, ima ustrezno vzpostavljeno strukturo in vizualno podporo (označene učilnice, ostali prostori na šoli, pripomočki v razredu, sistem nadomeščanj…).
 2. Otrok s SAM ima možnost umika v vnaprej določen prostor/kotiček, z namenom, da se umiri.
 3. Strokovna skupina na šoli izmed sebe določi osebo, ki bo otroku vnaprej napovedala morebitne spremembe v dnevni rutini. Strokovna skupina določi tudi kdo izmed članov bo otroka pripravil na dneve dejavnosti, šolo v naravi itd.
 4. Pri dejavnostih, ki potekajo izven šole (dnevi dejavnosti, šola v naravi…) so vsi spremljevalci seznanjeni z značilnostmi otroka s SAM.
 5. V kolikor ima otrok s SAM spremljevalca, ima spremljevalec visoko ali višjo stopnjo izobrazbe. Spremljevalec opravi strokovno izpopolnjevanje za spremljevalca otroka s SAM.
 6. Spremljevalec se udeležuje srečanj strokovne skupine in razgovorov s starši otroka s SAM. Aktivno s predlogi sodeluje v strokovni skupini na šoli. Njegovo delo spremljata vodja strokovne skupine in razrednik.
 7. Učiteljski zbor na šoli je seznanjen s prilagoditvami, ki jih je otrok s SAM deležen ter jih, glede na potrebe otroka, sproti uvaja v šolsko delo.
 8. Člani strokovne skupine (vsi ali vaj eden član) so v rednem in proaktivnem dialogu s starši otroka s SAM, vsaj enkrat na mesec.
 9. Celoten kolektiv šole (tudi administrativno-tehnično osebje) opravi izobraževanje o avtizmu (vsaj 4 urno izobraževanje). Izobraževanje se obnavlja vsakih 5 let.
 10. Sošolci otroka s spektroavtistično motnjo so seznanjeni z značilnostmi SAM in funkcioniranjem njihovega sošolca (vsaj 1 razredna ura/šolsko leto).
 11. Starši učencev v oddelku, v katerega je vključen otrok s SAM, se imajo možnost udeležiti predavanja za starše. Predavanje vključuje temeljne vsebine: značilnosti SAM, prilagoditve, ki jih potrebuje otrok s SAM, pomen vključevanja otroka s SAM v družbo vrstnikov – pomen rojstnih dni in zabav povezanih z njimi, pomoč pri šolskem delu, orientaciji po šoli itd. V kolikor se tekom šolanja otroka s SAM oddelki na novo organizirajo, se izobraževanje ponovno organizira za starše novih sošolcev.
 12. Otrok s SAM opredeli 2 aktivnosti, ki sta mu všeč in s katerima se želi v šoli ukvarjati.
 13. Otrok s SAM ima v svojem individualiziranem programu opredeljena močna področja in za vsako področje načrt dejavnosti, s katerimi to področje razvija.

V kolikor šola znotraj enega šolskega leta izpolnjuje te pogoje, se jim na koncu šolskega leta podeli modra zastava in priznanje »SAM PRIJAZNA ŠOLA«. Izpolnjevanje pogojev šola dokazuje z zapisniki srečanj, listami prisotnosti izobraževanj, pripravami na VIZ delo…

Sprejmite drugačnost otrok z avtizmom in jim olajšajte šolske dni. Naj postane vaša šola SAM prijazna šola.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest