Spremljevalci otrok z avtizmom

O projektu

S pomočjo finančnih sredstev Ministrstva za zdravje, smo v letih 2015 – 2016 izvedli sklop 5-ih delavnic za spremljevalce otrok s SAM v vrtcih in osnovnih šolah. Spremljevalci so na delavnicah dobili znanja z različnih področij.

Vsebinsko so delavnice zajemale:

 • Poznavanje značilnosti otrok s SAM.
 • Strategije za prepoznavanje in obvladovanje neželenega vedenja.
 • Strategije za spodbujanje komunikacije in interakcije pri otrocih s SAM.
 • Strategije za lažje in učinkovitejše učenje otrok s SAM.
 • Strategije za motiviranje otrok s SAM.

Potrebujete naš nasvet ali usmeritev?

Težave spremljevalcev

Udeleženci iz različnih koncev Slovenije so imeli možnost, da v praktičnem delu, izpostavijo težave s katerimi se pri svojem delu kot spremljevalci otrok s SAM, soočajo.

Težave, ki so bile tekom izvajanja delavnic izpostavljene, spremljevalcem otrok s SAM otežujejo vsakodnevno delo z otrok s SAM.

Najpogostejše težave spremljevalcev:

 • Nesistematizirano delo spremljevalca otrok s SAM.
 • Naloge in vloga spremljevalca otrok s SAM niso natančno določene.
 • Sprejem osebe za določen čas (preko javnih del, samo za 1 leto).
 • Pomanjkanje znanja na področju poznavanja značilnosti in strategij dela z otroki s SAM.
 • Oseba je kot spremljevalec otroka s SAM zaposlena le polovični delovni čas, drugo polovico delovnega časa pa opravlja druge naloge v vrtcu oz. šoli.
 • Ni kontinuitete za spremljevalca prav tako ne za otroka s SAM, ki nujno potrebuje osebo na katero se lahko zanese (spremljevalci nimajo občutka kontinuitete svojega delovnega mesta zato je lahko njihova predanost delu manjša).
 • Pomanjkanje časa za usklajevanjem med učiteljem in spremljevalcem.
 • Pomanjkanje izobraževanj za spremljevalce.
 • Pomanjkanje finančne podpore vodstva za izobraževanje spremljevalcev (spremljevalec je zaposlen samo za 1 leto, zato vodstva včasih ne namenijo sredstev za izobraževanje te osebe).
 • Izgorevanje spremljevalcev zaradi napornega dela in občutka, da nimajo podpore.
 • Težave pri komunikaciji s starši.
 • Nerazumevanje in nepoznavanje avtizma s strani drugih strokovnih delavcev, ki delajo z učencem s SAM.
 • Ni supervizijskih srečanj za spremljevalce otrok s SAM.

Naše delovanje usmerja prizadevanje za zagotavljanje kakovostnega življenja osebam s SAM in nudenje podpore njihovim družinam.

Zveza NVO za avtizem Slovenije

Tržaška cesta 2
SI-1000 Ljubljana

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest