Strokovno izobraževanje »Metode dela z otroki s SAM«

Vabimo vas na strokovno izobraževanje »Metode dela z otroki s SAM« – dodatno strokovno izobraževanje, ki je namenjeno spremljevalcem otrok z avtizmom.

Zveza NVO za avtizem Slovenije je v letu 2017 prejela dotacijo Ministrstva za zdravje za projekt Avtizem – SAM z drugimi. Kot pomembno nalogo smo si v tem projektu zadali tudi izobraževanje asistentov / spremljevalcev otrok z avtizmom v vrtcu in v osnovni šoli. Zato v okviru projekta poteka tudi dodatno strokovno izobraževanje »Metode dela z otroki s SAM«. Program izobraževanja traja 24 ur. Izobraževanje bo potekalo decembra 2017 v Murski Soboti.

O izobraževanju

Udeleženci bodo prejeli program in gradivo predavanj v elektronski obliki. Poleg tega bodo po zaključenem izobraževanju prejeli potrdila o opravljenem 24 urnem dodatnem strokovnem izobraževanju. Udeleženci bodo po izobraževanju poznali značilnosti otrok s SAM (vedenje, razvojni mejniki, senzorne potrebe) spoznali bodo nekatere metode in tehnike za pomoč otrokom s SAM, vlogo spremljevalca otroka s SAM, pomen lastnega odziva na otrokovo vedenje. S svojim novim znanjem bodo lahko ustrezno podprli otroka pri vsakodnevnih aktivnostih v vrtcu in v šoli.
Izobraževanje je za udeležence brezplačno – program sofinancira Ministrstvo za izobraževanje v projektu Avtizem – SAM z drugimi.

Program in potek izobraževanja

1. sklop

Sobota, 2. 12. 2017, 8 PU

Izvajalka: mag. Janja Kranjc, univ. dipl. psih.

Vsebine: 

Značilnosti spektroavtistične motnje 
predavanje (2 PU)

 • udeleženci pridobijo osnovne informacije o SAM, z vidika diagnostike, vzrokov in pogostosti pojavljanja; spoznajo osnovne značilnosti motnje in pogosto pridružene težave.

Vzpostavitev podpornega okolja za učenje otrok in mladostnikov s SAM 

predavanje z delavnico (3 PU)

 • Udeleženci se spoznajo s temeljnimi izzivi, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki s SAM. Pridobijo razumevanje podpornega okolja kot okolja, ki posamezniku omogoča učenje veščin za premagovanje primanjkljajev, hkrati pa spodbuja razvijanje močnih področij in zagotavlja ustrezne podporne prilagoditve. Načrtujejo elemente podpornega okolja za posameznega otroka.

Sodelovanje z vzgojitelji, učitelj in starši, vloga asistenta v procesu vzgoje in izobraževanja 

predavanje (2 PU)

 • udeleženci se spoznajo z vlogo asistenta in s pomenom in oblikami komunikacije z ostalimi deležniki v procesu VIZ, s poudarkom na soudeležbi otroka v procesu načrtovanja, izvajanja in evalvacije dejavnosti.

Pričakovanja in vprašanja udeležencev

razprava (1 PU)

 • udeleženci predstavijo svoja pričakovanja glede nadaljnjega izobraževanja in glede vloge asistenta. Pridobijo odgovore na svoja vprašanja in se spoznajo s konkretnimi primeri iz prakse.

2. sklop

Sobota, 9. 12. 2017, 8 PU

Izvajalka: Sabina Korošec Zavšek, prof. def.

Vsebine:

Senzorne težave otrok z avtizmom

predavanje z delavnico (2 PU)

 • udeleženci spoznajo posebne senzorne potrebe otrok s SAM ter ustrezne senzorne prilagoditve, jih poskušajo prepoznati pri določenem otroku (primer iz njihove prakse ali primer, ki ga pripravi predavateljica) , načrtujejo prilagoditve za tega otroka.

Drevo učenja

predavanje z delavnico (2 PU)

 • udeleženci spoznajo zakonitosti socialno – kognitivnega razvoja otroka po razvojnih stopničkah in pomen ter vlogo teh mejnikov, spoznajo kako ravnati, če ta razvoj ni potekal tipično. S pomočjo vprašalnika ocenijo doseganje razvojnih mejnikov za otroka, ki mu asistirajo.

Postavljanje mej otroku s SAM 

predavanje (1 PU)

 • udeleženci spoznajo svojo vlogo pri delu z otrokom s SAM, pomen postavljanja meja za otroka in načine, kako te meje postavimo.

Socialne veščine otrok 

predavanje z delavnico (2 PU)

 • udeleženci spoznajo pomen učenja socialnih veščin in nekaj praktičnih napotkov in primerov, kako otroke učiti socialnih veščin.

Odgovori na vprašanja 

razprava (1PU)

 • udeleženci dobijo odgovore na vprašanja in rešujejo konkretne primere iz prakse, ki jih pripravi izvajalka.

3. sklop

Sobota, 16.12.2017, 8 PU

Izvajalka: Barbara Žnidarko, prof. spec. in reh. ped.

Vsebine:

 • Analiza vedenja
 • predavanje z delavnico (2 PU)
 • udeleženci spoznajo eno izmed metod za analizo neustreznega vedenja.

Ob ogledu videoposnetka urijo spretnost opazovanja in analiziranja vedenja otrok s SAM. Spoznajo različne strategije za spodbujanje želenega vedenja.

 • Učenje s pomočjo uporabe strukture
 • predavanje z delavnico (3 PU)
 • udeleženci razumejo pomen strukture za delo z otroki s SAM ter spoznajo različne vidike strukturiranega učenja. V praktičnem delu rešujejo lastne primere iz prakse ali iščejo predloge za reševanje konkretnih primerov posredovanih s strani izvajalke.
 • Podporna in nadomestna komunikacija
 • predavanje z delavnico (2 PU)
 • udeleženci pridobijo znanje s področja prilagajanja komunikacije otrokom, ki ne uporabljajo govora kot sredstva sporazumevanja. Spoznajo različne načine spodbujanja komunikacije pri otrocih s SAM. V praktičnem delu se učijo ustvarjati komunikacijske priložnosti za otroke s SAM, spoznajo primere podpore otrokove komunikacije z namenom razvoja besednega govora ter primere nadomeščanja besednega govora z alternativno obliko komunikacije.
 • Odgovori na vprašanja
 • razprava (1 PU)
 • udeleženci dobijo odgovore na vprašanja in rešujejo konkretne primere iz prakse, ki jih pripravi izvajalka.

Prijave

Prijave pošljite do petka, 24. 11. 2017 na elektronski naslov: sabina.zvezaavtizem@gmail.com. Število mest je omejeno (25 udeležencev). Pri prijavi imajo prednost spremljevalci in asistenti otrok z avtizmom v vrtcu in v osnovni šoli ter zgodnje prijave.

Za prijavnico pišite na sabina.zvezaavtizem@gmail.com.

Vabljeni!

Pin It on Pinterest

Share This