Strokovni argumenti ZA Novelo ZUOPP- 1 B

Strokovni argumenti ZA Novelo ZUOPP- 1 B

Predlog spremembe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP)  – argumenti ZA spremembo ZUOPP Sedanja dikcija obstoječega Zakona ZUOPP se glasi: Četrti odstavek 10. člena ZUOPP navaja, da se dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim otrokom oz. otrokom z...
Sprememba 10.člena ZUOPP – začasni / stalni spremljevalec

Sprememba 10.člena ZUOPP – začasni / stalni spremljevalec

Zveza za avtizem si že več kot 6 let prizadeva, da bi bila otrokom z avtizmom, ki potrebujejo stalnega spremljevalca ta pravica zagotovljena tudi zakonsko. Na ta način bi bilo natančno določeno, kakšno izobrazbo mora imeti stalni spremljevalec in katera dodatna znanja...
Vaš prispevek za osebe z avtizmom in njihove družine

Vaš prispevek za osebe z avtizmom in njihove družine

Zveza za avtizem Slovenije je aprila pridobila status v javnem interesu na področju izobraževanja. Vsako leto izvedemo veliko predavanj in delavnic, na katerih poskušamo širiti svoje znanje in izkušnje s področja avtizma. Večino teh predavanj izvedemo brezplačno. Prav...
Okrogla miza: Tudi jaz lahko delam

Okrogla miza: Tudi jaz lahko delam

Zveza za avtizem Slovenije in Društvo ASPI organizirata dogodek: Tudi jaz lahko delam. Dogodek bo potekal v okviru projekta »I can learn, I can work«, ki ga izvajajo članice Autism Europe, katere članica je tudi Zveza za avtizem Slovenije. Gostje dogodka vam bodo...
Svetovni dan zavedanja o avtizmu – 2.april 2021

Svetovni dan zavedanja o avtizmu – 2.april 2021

POSLANICA ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu – 2.april 2021 Generalna skupščina OZN razglaša 2. april za  SVETOVNI DAN ZAVEDANJA O AVTIZMU Leto je naokrog kot bi mignil. Še posebej leto, ki je minilo. Vsa pozornost odločevalcev in javnosti je bila in je še...

Pin It on Pinterest