Prostovoljska podpora družini

Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 s programom, ki nosi naslov Avtizem SAM z drugimi III. Program se izvaja do 15.11.2025.

V programu Avtizem SAM z drugimi III bomo izvajali tudi storitev Prostovoljska podpora družini.

Vabimo vas k sodelovanju, k prostovoljenju. Za vas bomo organizirali in izvedli strokovno usposabljanje, ki bo podlaga za vaše nadaljnje prostovoljsko delo z osebami z avtizmom in njihovimi družinami.

Kako poteka prostovoljsko delo? Lahko se odločite za: 

 • -družabništvo – druženje in aktivno preživljanje prostega časa
 • učno pomoč učencu ali dijaku z avtizmom
 • sodelovanje pri učenju socialnih veščin in spretnosti komunikacije
 • druženje z otrokom z avtizmom v času, ko imajo starši neodložljive obveznosti in jih ne morejo opraviti v prisotnosti otroka z avtizmom
 • druženje z otrokom z avtizmom, da si starši samo vzamejo čas zase, za sproščanje in čustveno uravnoteženje
 •  drugo (vaši predlogi).

Prostovoljsko delo bo potekalo odvisno od tega: 

 • koliko časa imate za prostovoljsko delo
 • s katero starostno skupino bi želeli delati.

Prostovoljsko delo lahko opravljate kjerkoli v Sloveniji, kjer je potreba po vaši pomoči oz. tam, kjer je najbližje vašemu kraju bivanja. Za opravljeno usposabljanje in opravljeno delo boste dobili potrdilo.

Prostovoljci boste poleg uvodnega izobraževanja (16 pedagoških ur) ves čas deležni strokovne podpore v obliki individualnih ali rednih skupinskih supervizijskih srečanj.

Usposabljanje in supervizijska srečanja bomo izvajali v Kopru in v Žalcu.

KOPER

Zainteresirani, ki ste pripravljeni soprispevati s svojim znanjem, izkušnjami, dobro voljo in časom, se odzovite na tole sporočilo do najkasneje nedelje, 1. oktobra 2023 na info@modridecember.si  – Prostovoljska podpora družini 2023.

Usposabljanje bo potekalo v Kopru

 • v soboto 14. oktobra od 9h do 16h (8 PU) 
 • v soboto, 21. oktobra od 9h do 16h (8 PU) 

Usposabljanje in supervizijska srečanja bo izvajala Patricija Lovišček,  univ.prof.def. – v prostorih Zavoda Modri december v Kopru. 

ŽALEC 

Zainteresirani, ki ste pripravljeni so-prispevati s svojim znanjem, izkušnjami, z dobro voljo in s časom, se odzovite na to sporočilo do najkasneje petka, 6. oktobra 2023 na zvezasam3@gmail.com  – Prostovoljska podpora družini 2023.

Usposabljanje bo potekalo v Žalcu  in preko ZOOM-a.

 • v soboto 21. oktobra 2023 od 14:00 do 19:00 v Žalcu (6 PU)                 
 • v četrtek, 16. novembra 2023 od  16:00 do 20:00 v Žalcu in / ali preko ZOOM-a (5 PU)
 • v četrtek, 23. novembra 2023 od  16:00 do 20:00 v Žalcu in / ali preko ZOOM-a (5 PU).

Usposabljanje in supervizijo bo izvajala Sabina Korošec Zavšek, prof.def., na sedežu Zveze za avtizem v Žalcu  in / ali preko ZOOM-a (se bomo dogovorili na prvem srečanju, kako bosta potekali drugi dve srečanji). 

Dobrodošli!

 

Pin It on Pinterest

Share This