Ob zaključku projekta VIS A VIS  je bil pripravljen strokovni članek, ki povzema bistvene dosežke projekta in nakazuje možnosti za njihovo nadaljnjo implementacijo v praksi. Naslovi področje potrebe po pregledu pogostosti avtizma v Sloveniji in predstavi model podpore strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma, razvit v okviru projekta. Model podpore na področju izobraževanja vključuje serijo predavanj in svetovanj po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja. Nastal je deloma na osnovi ugotovljenih potreb zaposlenih v VIZ po dodatnem znanju, deloma na osnovi  predhodnih izkušenj in znanja v slovenskem prostoru in delno na osnovi izmenjave dobre prakse s projektno partnersko organizacijo SPISS iz Kraljevine Norveške. Udeleženci predavanj v okviru projekta so model izjemno pozitivno ocenili, zato strokovni članek predstavi možnosti za njegovo nadaljnjo izvedbo. Enako strokovni članek predstavi model podpore zaposlenim na področju usposabljanja in zaposlovanja oseb z avtizmom, evalvacijo pilotne zaposlitve osebe z avtizmom in možnosti vpeljave modela v prakso delodajalcev.
Strokovni članek je bil posredovan uredniškemu odboru strokovnih publikacij Zavoda RS za šolstvo.

Projekt VIS A VIS sofinancirata Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in Republika Slovenija s pripadajočo slovensko udeležbo v višini 498.289,39 EUR. Namen projekta je postaviti učinkovit model podpore deležnikom na vseh ravneh izobraževanja in zaposlovanja za izboljšanje pogojev za učenje in zaposljivost oseb z avtizmom.

Fotografija: https://pixabay.com/photos/magazine-colors-media-page-806073/  

 

Pin It on Pinterest

Share This