Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije je nosilka projekta “Podpora zaposlenim v vzgoji in izobraževanju”, ki smo mu nadeli akronim VIS A VIS, ki se počasi zaključuje.
Naše delo je bilo obširno, tega smo se ves čas zavedali, pa vendar je ni bilo vsebine, ki bi jo lahko izvzeli, saj so se prav vse med seboj povezovale in brez ene same ne bi ustvarili tega, kar smo.
V dveh letih partnerstva smo:
– razvili spletno aplikacijo za zbiranje podatkov o številu oseb z avtizmom v Sloveniji
– opravili predstavitve raziskav na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje , Ministrstvo za zdravje , Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavod RS za zaposlovanje
– sodelovali na mednarodni konferenci “Za človeka gre”
– izvedli okroglo mizo
– pripravili dva strokovna članka
– izmenjali dobre prakse, izkušnje in znanja v Sloveniji in na Norveškem
– izvedli 35 različnih sklopov izobraževanj za strokovne delavce in delodajalce v skupnem trajanju preko 200 ur, ki se jih je udeležilo 3070 udeležencev, predavalo pa je 21 predavateljev iz štirih držav
– izvedli celodnevno izobraževanje za strokovne delavce, kjer so predavali strokovni delavci našega norveškega partnerja
– usposobili 10 multiplikatorjev
– izvedli podporo v 14 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
– zaposlili eno mlado osebo
– in ustvarili Priročnik za delo z osebami z avtizmom od predšolske vzgoje do zaposlitve, na voljo pa je brezplačno vsem v e-obliki na TEJ POVEZAVI.
Veseli nas vaše zanimanje za Priročnik za delo z osebami z avtizmom od predšolske vzgoje do zaposlitve. Glede na razpoložljiva projektna sredstva smo ga natisnili v 1000 izvodih. Prejeli so ga udeleženci Zaključne konference dne 15.4.2024 v Ljubljani, ostali izvodi bodo na jesen distribuirani v vzgojno izobraževalne ustanove, ki jim je priročnik prvenstveno namenjen in v večje javne knjižnice. Priročnika po pošti ne pošiljamo.
Vse naše delo v projektu smo evalvirali in ugotovili, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju ter delodajalci potrebujejo in si želijo
– osnovna znanja o avtizmu
– poglobljena znanja o učinkovitih pristopih in strategijah pri delu z osebami z avtizmom
– več dejanske podpore v delovnih okoljih
– in redna spremljanja pri njihove delu
Evalvacija pa je pokazala tudi, da so naša izobraževanja bila dobro obiskana, kot tudi visoko ocenjena ter da je podpora, ki smo jo izvedli v organizacijah, pomembno prispevala k dvigu ravni znanja o avtizmu. Predvsem pa je pokazala, da si prav vsi take podpore želijo tudi v prihodnje.
Na Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije si za bolj kakovostno življenje oseb z avtizmom in njihovih družin prizadevamo vsa leta delovanja, izvajamo najrazličnejše programe, ki so namenjeni osebam z avtizmom in njihovim družinam ter strokovnim delavcem. Veseli smo vseh, ki stopajo z nami po tej poti. Mi pa že pogledujemo k novim projektnim možnostim, saj je to edini način, da v Sloveniji ustvarimo dobre, širše, poglobljene in dosegljive vsebine za vse, ki si take podpore želijo ali jo potrebujejo.
Zahvaljujemo se Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj , da nas je podprlo pri tem projektu in vsem partnerjem OŠ Kozara Nova Gorica, Alma Mater Europaea – ECM, Šentprima , MIK Celje in  SPISS, Norveška za odlično partnerstvo, v katerem smo ustvarili dobre odnose in je ponudilo možnosti za nova učenja.
Projekt VIS A VIS sofinancirata Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in Republika Slovenija s pripadajočo slovensko udeležbo v višini 498.289,39 EUR. Namen projekta je postaviti učinkovit model podpore deležnikom na vseh ravneh izobraževanja in zaposlovanja za izboljšanje pogojev za učenje in zaposljivost oseb z avtizmom.

Pin It on Pinterest

Share This