Športna vadba za otroke  z avtizmom

Naša dolgoletna želja se je izpolnila. Končno vam lahko ponudimo športno vadbo, ki se bo odvijala v okviru projekta Avtizem SAM z drugimi III. Vadba je namenjena otrokom, ki imajo avtizem. Vadba bo razdeljena na skupino mlajših in skupino starejših otrok.

Zaradi specifik otrok z avtizmom je ključno, da pri vadbi sledimo načelu individualizacije. Vaje je torej možno izvajati individualno ali v skupinah. Prav tako bomo težavnost prilagajali vsakemu posebej. Ena izmed osnovnih zakonitosti športa je tudi ta, da deluje povezovalno. Zato bomo skušali strmeti tudi k čim večjemu socialnemu vključevanju. Seveda do takrat, ko bo to udeležencem prijetno. Eden izmed osrednih ciljev vadbe bo tudi razvijanje naravnih oblik gibanja in izboljšanje gibalnih sposobnosti vadečih. Osnovne gibalne sposobnosti so temelj za vsa človeška gibanja. To so sposobnosti, ki odločajo o učinkovitosti našega gibanja. Delimo jih na: hitrost, moč, gibljivost, ravnotežje, koordinacijo, preciznost/natančnost in vzdržljivost. Vadba bo torej preplet vaj za izboljšanje gibalnih sposobnosti, katere bo mogoče izvajati individualno ali pa v skupinah. Verjamemo, da bo vadba zanimiva in da jo bodo otroci z veseljem obiskovali.

Vadbo bo vodil učitelj Marko, ki je do nedavnega delal kot učitelj športa na Centru Janeza Levca. Tam je delal 8 let in si je v tem času nabral veliko izkušenj za delo z otroki s primanjkljaji v razvoju. Delo z otroki z avtizmom je bilo del njegovega vsakdana. Z njim bo Lucija, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ki je svojo magistrsko nalogo opravila z odliko na temo učenja socialnih veščin otrok z avtizmom. Njena naloga je nastala na podlagi večletnih izkušenj pri vodenju delavnic za učenje socialnih veščin otrok z avtizmom.

Vadbo bomo izvajali vsak četrtek. Mlajši otroci bodo imeli vadbo ob 18:00, starejši pa ob 19:00.

Vadba bo potekala v šolski telovadnici v bližini Žalca, le 3 kilometre od avtoceste (izvoz Arja vas).

Pogoj za udeležbo:

  • Otrok mora biti nezgodno zavarovan (poskrbijo starši).
  • Otrok mora med vadbo uporabljati nedrseče copate in športno opremo.
  • Starost otrok: od 5 do 14 let.

Vse storitve so za udeležence brezplačne. Projekt Avtizem SAM  z drugimi III sofinancira Ministrstvo za zdravje, izvaja pa ga Zveza za avtizem Slovenije.

Starši svoje otroke prijavijo na tej povezavi najkasneje do 17.11.2023.

Pin It on Pinterest

Share This