Novo šolsko se je pričelo, z njim pa tudi številne obveznosti za šolarje, ki v primeru otroka z avtizmom ne zaobidejo tudi staršev.  Zato smo za naše naslednje podporno srečanje s starši znova izbrali temo – šola. V okviru te teme bomo naslovili naslednja področja:

  • prilagoditve v šoli
  • spremljevalec otroka z avtizmom
  • sodelovanje s šolskimi strokovnimi delavci
  • sodelovanje s starši otrokovih sošolcev
  • druženje otroka z vrstniki.

To srečanje je namenjeno predvsem tistim staršem, ki imate šolskega otroka  z avtizmom ali  Aspergerjevim sindromom. Vabljeni starši, ki imate na tem področju v družini izzive, ki jih ne znate sami rešiti  ali pa potrebujete še več informacij, in seveda ste zelo dobrodošli tudi starši, ki lahko podprete druge starše s svoji preizkušenimi dobrimi idejami in rešitvami.

Srečanje bo v torek, 26.9. 2023 ob 19:00. 

Prijave za vse izvedbe podpornih skupin zbiramo na tej povezavi (starši, ki ste se že predhodno prijavili na podporne skupine, se ne prijavite znova): https://forms.gle/u2QbWGUX4WSqTMBh7 

Na zgornji povezavi ob prijavi dobite tudi povezavo na ZOOM srečanje.

Podporna skupina je namenjena staršem otrok z avtizmom vseh starosti. Srečanja za starše so pomemben doprinos k višji kvaliteti življenja družin z otrokom z avtizmom. Skupina ustvarja varno okolje za odstiranje vseh dilem, izzivov in čustvenih nestabilnosti, ki jih avtizem lahko prinese v družino. S srečanji opolnomočamo  starše pri vzgoji in drugih izzivih otroka z avtizmom.

Podporno skupino izvaja Sabina Korošec Zavšek.

Podporne skupine se izvajajo 1 x mesečno (načeloma zadnji torek v mesecu ob 19:00, občasno pa lahko pride do kakšne spremembe termina) in sicer bodo skupine v letu 2023: 

sprememba termina v oktobru: torek, 24.10.2023 ob 19:00 (tema: Otrok z avtizmom v vrtcu) 

torek, 28.11.2023 ob 19:00 (tema: Mladostnik z avtizmom v srednji šoli) 

torek, 26.12.2023 ob 19:00 (tema: Otrok z avtizmom in vključitev v  izven-šolske dejavnosti). 

Udeležba je za udeležence brezplačna.

Program Avtizem SAM  z drugimi III sofinancira Ministrstvo za zdravje, z donacijami pa ga podpira tudi podjetje Terme Dobrna. 

Podatki se zbirajo za potrebe izvajanja programa Avtizem SAM  z drugimi III, Podporna skupina za starše otrok z avtizmom. Podatki se hranijo na sedežu Zveze za avtizem skladno z zahtevami  financerja programa. Zveza za avtizem je dolžna financerju programa (Ministrstvo za zdravje)  posredovati dokazila o izvedbi programa, kjer se kot dokazilo predloži lista prisotnosti izvedenega dogodka,  na kateri  so podatki o imenu in priimku udeležencev in njihov kontakt ter podpis (če gre za srečanje v živo) ali zaslonska slika dogodka (če gre za on-line srečanje).

Obveščamo vas, da zaslonske slike dogodka objavimo tudi na FB strani ali na spletni strani Zveze. 

Veselimo se srečanja z vami, dragi starši!

Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije

Vir naslovne fotografije: https://pixabay.com/photos/colorful-five-fingers-kid-fingers-4043742/ 

Pin It on Pinterest

Share This