Javno stališče zveze glede predloga novele zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

V Zvezi NVO za avtizem Slovenije si že vrsto let prizadevamo za spremembo ZUOPP, ki bi otrokom z avtizmom pravno omogočal pridobitev stalnega spremljevalca.

Otrokom z avtizmom so v državi Sloveniji že leta kršene človekove pravice do enakopravnega šolanja.

Država Slovenija po obstoječem Zakonu o usmerjenju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) otrokom z avtizmom ne omogoča spremljevalca, s čimer pravno gledano kot članica EU s trenutno zakonodajo krši človekove pravice.

Nekateri otroci z avtizmom potrebujejo v vrtcu in v šoli spremljevalca, kar pa jim sedanji ZUOPP ne zagotavlja. Skladno z ZUOPP jim je lahko z odločbo o usmerjanju, ki jo izda Zavod RS za šolstvo, dodeljen le začasni spremljevalec, ki pa ni stalna oseba. Delovno mesto ni sistemizirano, kar v praksi pomeni, da otroka včasih spremlja ena oseba, drugič druga, največkrat pa nihče.

Spremljevalec je za otroka z avtizmom življenjska potreba, ki mu omogoča zagotavljanje pravice do šolanja in enakovrednega vključevanja v družbo.

S sprejetjem predloga novele ZUOPP-1 poslanke Jasne Murgel, bo država končno postala odzivna za zagotavljanje pravice do enakopravnega šolanja otrok z avtizmom.

V celoti lahko javno stališče zveze preberete tukaj.

Pin It on Pinterest

Share This