Center za družine Špajza modrosti na Ptuju, vabi na predavanje z naslovom Otroci s spektroavtistično motnjo.

Avtizem je nevrološka motnja, ki se pojavi v zgodnjem otroštvu in povzroči razvojne zaostanke na več razvojnih področjih, kot so na primer težave pri učenju govora in socialne interakcije. To področje vam bo natančneje predstavila Barbara Žnidarko.

Barbara Žnidarko je mobilna specialna pedagoginja, zaposlena na OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Dodatno strokovno pomoč nudi učencem, ki se srečujejo z različnimi težavami na področju učenja, komunikacije, vedenja ali socialnih veščin.Na področju dela z otroki s spektroavtistično motnjo (SAM) ima 10 letne izkušnje. Za uporabo različnih pristopov in strategij dela, ki so se pri delu z otroki s SAM izkazale za uspešne, se je izobraževala doma in v tujini. V času študija je kot prostovoljka Centra za avtizem sodelovala na različnih poletnih taborih in bila spremljevalka otrok s SAM. Kasneje pa se je na Centru tudi zaposlila in izvajala obravnave predšolskih otrok s SAM, pedagoško diagnostiko ter sodelovala s starši in strokovnimi delavci, ki so delali z otrokom.
Sedaj deluje kot članica strokovnega sveta Zveze NVO za avtizem Slovenije, zunanja sodelavka društva Školjke v Mariboru, vodi izobraževanja za spremljevalce otrok s SAM ter strokovne delavce.

Kdaj in kje

Predavanje bo potekalo 29. maja, v Centru za družine Špajza Modrosti na Ptuju.

Dodatne informacije

Več informacij o dogodku najdete na fb strani dogodka.

Za morebitne dodatne informacije pišite na luptuj@siol.net.

Predavanje je brezplačno!

Pin It on Pinterest

Share This