Svojim uporabnikom sporočamo, da smo se julija 2019 prijavili na

JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA DO LETA 2022.

 Rezultati izbire so bili objavljeni na

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Programi-za-krepitev-zdravja/OBVESTILO-O-UPRAVICENCIH-SREDSTEV-JR-VAROVANJE-IN-KREPITEV-ZDRAVJA-do-2022.pdf

Prejšnji teden smo od Ministrstva za zdravje dobili v podpis pogodbo za izvedbo programa Avtizem SAM  z drugimi II. Ob prijavi smo glede na razpisne pogoje zaprosili za maksimalni znesek (150.000), odobrili so nam 99.000 eur.

V okviru tega programa, ki ga bomo izvajali od marca 2020 do oktobra 2022, bomo na različnih lokacijah (Ljubljana, Maribor, Primorska, Žalec) izvajali dejavnosti za družine otrok  z avtizmom, njihove starše in sorojence. Pripravili bomo več predavanj za strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ravnatelje, strokovne delavce pediatričnih in otroških zobnih ambulant. Nadaljevali bomo s programom SAM prijazna šola (2 šoli).  V zadnjem letu bomo ponovno organizirali SAM tržnico.

Vabimo vas, da spremljate naše objave na naši spletni strani in FB strani Zveze NVO za avtizem Slovenije.

Veselimo se novih izzivov in sodelovanja z otroki, s starši, s sorojenci in strokovnimi delavci v različnih poklicih.

Strokovna vodja programa

Sabina Korošec Zavšek

 

“Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS”. Storitve so za uporabnike brezplačne.

Pin It on Pinterest

Share This