Zveza za avtizem si že vse od svojega nastanka prizadeva za ustrezno rešitev financiranja in sistemizacije delovnega mesta spremljevalec (asistent) otroka z avtizmom v vseh vzgojno izobraževalnih programih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Žal, do sedaj še brez uspeha. Organizirali smo dve odmevni konferenci, Vseslovensko iniciativo za enake možnosti oseb z avtizmom 10. aprila 2014 v Ljubljani (še pred uradnim nastankom Zveze) in Nacionalno konferenco o avtizmu, 2.aprila 2019.

S problemom spremljevalcev smo se na Zvezi za avtizem na MIZŠ obrnili že večkrat, vse od nastanka Zveze do izbruha epidemije. Dogovarjali smo se z različnimi državnimi sekretarji in ministri, poslanci, varuhom človekovih pravic in drugimi odločevalci. Na vseh srečanjih so vsi prisotni izrazili interes za problematiko in strinjanje, da jo je potrebno urediti, dlje od tega pa nikoli nismo prišli. Še najbližje rešitvi te občutljive problematike smo bili takrat, ko smo sodelovali pri oblikovanju predloga novele ZUOPP, ki ga je pripravila dr. Jasna  Murgel in ga tudi podprli na odboru za izobraževanje v Državnem zboru, kjer so člani odbora le tega tudi večinsko podprli. Žal predlog novele zaradi odstopa tedanjega predsednika vlade ni bil obravnavan v DZ.

Ves čas opozarjamo na kršenje pravic in ne-enake možnosti za izobraževanje otrok z avtizmom, na stiske in čustveno, socialno in zdravstveno škodo, ki jo takšna obravnava prinaša otroku z avtizmom, njegovim staršem, sošolcem in učiteljem.

Z namenom, da bi čimbolj usposobili osebe, ki izvajajo delo spremljevalca otroka z avtizmom, smo organizirali več brezplačnih in nekaj plačnih programov izobraževanja spremljevalcev (asistentov), ki jih delno financira MIZŠ ali jih financirajo občine.  Ves čas opozarjamo tudi na to, da je za otroka z avtizmom nesprejemljivo, da ga spremlja enkrat ena in drugič druga oseba, saj je stalnost in predvidljivost  temeljna potreba otroka z avtizmom. Nesprejemljivo je, da mora otrok najprej izkazati agresivno ali avtoagresivno vedenje, da pridobi pravico do spremljevalca. Bistvo spremljevalca je, da do takšnega vedenja sploh ne pride in da pomaga otroku reševati socializacijske in komunikacijske situacije tudi, če otrok ni agresiven.

Hvala dr. Andraž Teršek za vaš zapis:

Prispevek najdete tukaj.

 

Pin It on Pinterest

Share This