Fotografija: vir. 

Varuh človekovih pravic RS je na srečanje, ki je potekalo 15.9.2020, povabil različne predstavnike civilne družbe, ki skrbijo za uveljavljanje pravic otrok. Na povabilo smo se odzvali tudi na Zvezi za avtizem Slovenije. Srečanja sta se udeležili podpredsednica Patricija Lovišček in predsednica Zveze, Sabina Korošec Zavšek.

V uvodnem delu je varuh, Peter Svetina pozdravil vse navzoče. V nadaljevanju je srečanje vodil njegov namestnik, pristojen tudi za pravice otrok, dr. Jože Ruparčič.

Predstavnici Zveze sta navzoče seznanili z neenakimi možnostmi otrok in mladostnikov z avtizmom pri dostopu do izobraževanja, pri dostopu do različnih oblik strokovne pomoči, do zdravstvene oskrbe in na pomanjkljivo skrb za družine otrok in mladostnikov z avtizmom. Še posebej sta izpostavili neenake možnosti otrok  in mladostnikov z avtizmom v sistemu izobraževanja, do katerih prihaja zaradi neustreznega 10. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki otrokom ne omogoča stalnega spremljevalca (asistenta), ki bi ga nekateri otroci potrebovali za uspešno vključevanje v izobraževalni sistem in za izkazovanje svojih potencialov. Na to problematiko na Zvezi za avtizem pristojne institucije opozarjamo že vrsto let, a vsa dosedanja prizadevanja žal še niso obrodila sadov. Zaradi kompleksnosti in teže ne-enakih možnosti otrok in mladostnikov z avtizmom, je dr. Ruparčič predstavnici Zveze povabil na srečanje, kjer bomo odpirali vsa neurejena področja skrbi za otroke in mladostnike z avtizmom ter njihove družine ter iskali načine za odpravo teh neenakosti na različnih področjih.

V dopisu, ki sta ga predstavnici Zveze izročili dr. Ruparčiču z namenom, da se pred naslednjim srečanjem podrobno seznani z neenakimi  možnosti otrok in mladostnikov z avtizmom na različnih področjih, sta predstavili tudi neurejena področja v skrbi za odrasle osebe  z avtizmom, kajti otroci z avtizmom odrastejo v odrasle osebe z avtizmom, za katere je prav tako potrebno poskrbeti  na specifičen in bolj učinkovit način in jim omogočiti enakovredno participacijo v družbi.

Z upanjem na podporo in pomoč pri odpravljanju zgoraj opisanih pomanjkljivosti pričakujemo naslednje srečanje v uradu Varuha.

Več o srečanju si lahko preberete tukaj.

Zagovorništvo otrok in mladostnikov z avtizmom je tudi eno od pomembnih področij projekta Avtizem SAM   z drugimi II, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Pin It on Pinterest

Share This