Fotografija: vir. 

Na nas se obračajo po mnenje posamezni starši, ki se znajdejo v stiski zaradi uporabe zaščitne maske za njihovega otroka z avtizmom. Izpostavljamo problematiko uporabe zaščitne maske na šolskih prevozih (posamezne otroke z avtizmom lahko uporaba zaščitne maske pretirano vznemiri).

Na Zvezi za avtizem Slovenije vsekakor menimo, da je vsled trenutnega epidemiološkega stanja smiselno upoštevati priporočila NIJZ-ja. Bi pa radi opozorili, da je lahko pri določenih posameznikih z avtizmom uporaba zaščitnih mask lahko moteča (npr. zaradi senzorne preobčutljivosti, nerazumevanja pomena uporabe zaščitne maske ipd.) oziroma jih lahko ovira pri njihovem vsakodnevnem funkcioniranju in napredku v morebitnem terapevtskem procesu (govorna terapija, učenje socialnih in komunikacijskih veščin …). Zato ocenjujemo, da je pomembno poznavanje individualnih značilnosti posameznika pri presoji glede nujnosti uporabe maske in da se izjemoma uporaba maske opusti, v kolikor le-ta pomembno znižuje posameznikovo vsakodnevno delovanje. V vzgojno-izobraževalnem in terapevtskem delu s posamezniki z avtizmom pa  je pri izvajalcih le-tega bolj smiselna uporaba zaščitnega (prozornega) vizirja.

Pin It on Pinterest

Share This