Zveza za avtizem si že več kot 6 let prizadeva, da bi bila otrokom z avtizmom, ki potrebujejo stalnega spremljevalca ta pravica zagotovljena tudi zakonsko. Na ta način bi bilo natančno določeno, kakšno izobrazbo mora imeti stalni spremljevalec in katera dodatna znanja mora imeti. Otrokom z avtizmom bi bila tako zagotovljena stalnost te osebe skozi daljše časovno obdobje, kar jim predstavlja varnost, ki je temeljna človeška potreba in predpogoj za učenje ter zdrav psiho – socialni razvoj.

Spomladi 2018 smo bili prvič  spremembi ZUOPP zelo blizu, ko je takratna koalicijska stranka SMC pripravila Novelo ZUOPP, ki je bila podprta in sprejeta na odboru za izobraževanje (april 2018), kjer smo argumentirano predstavili problematiko tega področja,  potem pa je zaradi odstopa predsednika vlade (dr. Miro Cerar) prišlo do obstrukcije seje državnega zbora in novela v DZ žal ni bila obravnavana.

Tokrat je na našo pobudo ponovno vložen predlog za spremembo 10.člena ZUOPP, ki znova ureja pravico otrok s posebnimi potrebami (ne le otrok z avtizmom) do stalnega spremljevalca. Marca 2021 smo problem predstavili dvema strankama. Odzvala se je stranka LMŠ, ki nas je povabila na srečanje 22.marca 2021. Prisluhnili so problematiki in aprila 2021 vložili predlog za spremembo ZUOPP.

Četudi  ZUOPP zagotavlja pravico za začasnega spremljevalca v vseh programih VIZ, pa 9. člen Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, izključuje možnost za spremljevalca v prilagojenih izobraževalnih programih. Potrebe otroka z avtizmom po spremljevalcu so v enaki meri izražene tako pri otroku z avtizmom, ki je vključen v prilagojene izobraževalne programe (tako v NIS kot tudi v posebni program)  kot pri otroku z avtizmom v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in DSP. Glede na to menimo, da bi bilo  nujno potrebno zagotoviti nekaterim otrokom z avtizmom možnost stalnega spremljevalca v vseh programih VIZ. Izhajajoč iz teh opredelitev naša pobuda zajema tudi spremembo oziroma uskladitev Pravilnika z Zakonom (ZUOPP).

Vloga spremljevalca otroka z avtizmom ni vezana zgolj na fizično pomoč, ampak na pomoč v socialni interakciji in komunikaciji z vrstniki in odraslimi, pri vključevanju v vodene aktivnosti, kot pomoč otroku pri reševanju problemov znotraj skupine, spremstvo v šolskih dejavnostih v in izven šole. S to spremembo bi Republika Slovenija kot članica Evropske Unije otrokom z avtizmom v vseh vzgojno-izobraževalnih programih (končno) zagotovila enake možnosti do izobraževanja, ki so jim sedaj kršene. Predlagamo, da  spremljevalci / asistenti opravijo tudi dodatno izobraževanje iz avtizma, ki naj ga organizira MIZŠ ali ZRSŠ, izvajajo pa ga naj strokovnjaki z referencami in znanjem o avtizmu.

Aprila je bil vložen predlog Zakona o spremembi ZUOPP, ki ga najdete na tej povezavi.

Vlada RS je na podlagi obrazložitve MIZŠ 27. maja 2021 podala negativno mnenje na vložen predlog Zakona, kar je težko razumljivo, saj je besedilo, ki govori o spremembi 10.člena ZUOPP identično kot je bilo v tem delu besedila novele ZUOPP, ki je leta 2018 na odboru za izobraževanje že bila potrjena in sprejeta – takrat je MIZŠ novelo podprlo, sedaj pa to isto besedilo zavrača.

Ker želimo v razpravi, v katero smo vabljeni, sodelovati argumentirano, smo pripravili cel spisek argumentov, zakaj je ta sprememba potrebna.

Dragi starši otrok z avtizmom – k tem argumentom bi radi dodali tudi vaše izkušnje pridobivanja pravice do stalnega spremljevalca otroku z avtizmom. 

Ker  želimo, da se sliši tudi vaš glas, smo oblikovali spletni vprašalnik. Prosimo vas za podatke, ki naj bodo iskreni in resnični. Vprašalnik je namenjen:

  • vsem tistim staršem otrok z avtizmom, ki ste sami ali pa skupaj z vrtcem / šolo prosili za stalnega spremljevalca in ste uspeli,
  • kot tudi tistim staršem otrok z avtizmom, ki ste sami ali pa skupaj z vrtcem / šolo prosili za stalnega spremljevalca in ste bili žal neuspešni. 
  • Vprašalnik vam ne bo vzel prav veliko časa, nam pa bo pripomogel, da bomo v razpravi, ki sledi, nastopili s podatki, s katerimi bomo lahko predstavili realno stanje v Sloveniji na področju pravice otroke do stalnega spremljevalca.
  • Vprašalnik najdete na tej povezavi.

Vaše odgovore pričakujemo čim hitreje, ker je časa za razpravo malo. Vprašalnik bo aktiven do 14. 6. 2021. 

Hvala, ker se boste potrudili z odgovori in s tem prispevali svoj glas k odpravljanju krivice, ki se godi otrokom z avtizmom že toliko let.

Hkrati vas prosimo, da se tudi sami posredno vključite v razpravo in pošljete pismo podpore ob obravnavi predloga zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1B, EPA 1795-VIII):
gp@dz-rs.si

In znova, kot že tolikokrat, zapišemo našo misel:

»Razvitost družbe se meri po njenem odnosu do najšibkejših in ranljivih skupin državljanov in  ne v višini BDP.« (S.K.Z.)

Zveza za avtizem Slovenije

*Zagovorništvo je ena od pomembnih nalog Zveze za avtizem v projektu Avtizem SAM z drugimi II, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Pin It on Pinterest

Share This