Fotografija: vir.

V sredo, 7.7.2021 smo bili gostje na Radiu Prvi. Skupaj z ostalimi gosti smo odprto spregovorili o potrebi po spremembi ZUOPP, ker nekateri otroci s posebnimi potrebami potrebujejo stalnega spremljevalca, pa jim ta pravica že več let kršena. V prispevku je veliko povedanega. Čas v oddaji pa je kar prehitro minil. Vsega se v odmerjenem času ni dalo povedati, zato nekaj razmislekov zapišemo še tu…

Otroci z avtizmom stalnega spremljevalca potrebujejo iz več razlogov:

  • Otrok potrebuje s spremljevalcem varen in zaupen odnos, ki se lahko vzpostavi v daljšem obdobju
  • V takšnem odnosu bo otrok lahko zaupal osebi, ki je z njim, da mu bo v večini situacij znal pravilno pomagati.
  • Oseba, ki je dlje časa z otrokom, tega dobro spozna in zna predvideti večino njegovih reakcij in se nanje ustrezno odzvati tako, da bo to v otrokovo največjo korist.
  • Oseba, ki bo to delo opravljala dlje časa, se bo ustrezno dodatno usposobila, bila vključena v supervizijske skupine.
  • Takšna oseba, ki bo dlje časa z otrokom, je lahko zelo koristen del tima, saj otroka pozna v različnih situacijah in o otroku zelo veliko ve.

Žal še nimajo vsi otroci s posebnimi potrebami enakih možnosti. Slepim in gibalno oviranim otrokom je  pravica do spremljevalca  zagotovljena, kar je seveda pravilno. Dolgotrajno bolnim, otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  in otrokom z avtizmom žal ta pravica ni sistemsko zagotovljena,  čeprav gre tudi tukaj za neko vrsto invalidnosti – govorimo o nevidni invalidnosti.  Želimo da to, kar velja za ene, velja tudi za druge otroke s posebnimi potrebami.

Želimo jasne in enotne kriterije za vse otroke. Pravico in dostop do spremljevalca morajo vsi otroci, katerim strokovna komisija za usmerjanje zapiše, da so otrokove vzgojno izobraževalne potrebe v takšnem obsegu, da otrok potrebuje  stalnega spremljevalca  – le ta ne sme biti odvisna od ravnateljeve utemeljitve, kot je to sedaj, ko šola zaprosi MIZŠ za dodatno  zaposlitev, še manj sme biti odvisna od odločitve uradnikov na MIZŠ, ki niso ustrezno strokovno usposobljeni  za sprejemanje takšnih odločitev, prav tako o tem ne smejo odločati župani občin, ki financirajo spremljevalce v vrtcih ali tudi v nekaterih šolah.  Odločitve morajo biti plod strokovne presoje in zgolj strokovne.

V kontekstu reševanja vprašanja stalnih spremljevalcev pričakujemo od države, da bo čim prej, to je TAKOJ  sprejela ustrezno spremembo ZUOPP– eno priložnost je država izpustila pretekli mesec, ko se je na odboru za izobraževanje sprejemala novela k temu zakonu, ki bi otrokom omogočila pravico do stalnega spremljevalca že 1.1.2022,  vendar so koalicijske stranke enotno glasovale proti  tej pravici otrok s posebnimi potrebami. Sedem let in pol že traja naš boj z MIZŠ in politiki, pa se krivice, ki se dogajajo otrokom z avtizmom še vedno niso odpravile.  Koalicijske stranke sedaj napovedujejo, da bodo same skupaj z MIZŠ pripravile nov zakon, in seveda na Zvezi pričakujemo, da bomo povabljeni k so-ustvarjanju tega dela zakona, ki naslavlja otroke  z avtizmom, saj smo v Zvezi zbrani strokovni delavci različnih profilov, ki imamo pri delu z otroki z avtizmom dolgoletne izkušnje in obilo dodatnega znanja.

Septembra pripravljamo okroglo mizo, kjer bodo sodelovali strokovnjaki, ki delajo z otroki s pp (spec.pedagogi, logopedi, psihologi, učitelji…) . Že sedaj javno povabimo tudi predstavnike MIZŠ,  da nam predstavijo zakon, ki po zagotovilu državnega sekretarja že nastaja in seveda, da nas vključijo v javno razpravo, saj takšen  zakon ne more in ne sme nastajati zgolj politično ali uradniško, ampak mora predvsem temeljiti na znanju in izkušnjah ljudi, ki s temi otroki delamo vsak dan.

Vabljeni k poslušanju.

Oddaja Studio ob 17:00 na Radiu Prvi, dne 7.7.2021:

https://radioprvi.rtvslo.si/2021/06/studio-ob-17-00-562/

Projekt Avtizem SAM z drugimi II sofinancira Ministrstvo za zdravje. 

Pin It on Pinterest

Share This