Ponovno organiziramo izobraževanje spremljevalcev otrok z avtizmom

Na Zvezi NVO za avtizem Slovenije si že dlje časa prizadevamo, da bi otroci z avtizmom, ki potrebujejo spremljevalca zaradi težav s komunikacijo in slabših prilagoditvenih spretnosti, imeli pravico do stalnega spremljevalca oz. asistenta v vseh vzgojno izobraževalnih programih. Spremljevalec bi otrokom pomagal v vrtcu ali v šoli pri aktivnem družbenem vključevanju, s čimer bi jim bila v večji meri zagotovljena inkluzija. Ker so otroci z avtizmom v svojem prilagajanju in v komunikaciji drugačni od vrstnikov, potrebujejo strokovni delavci in asistenti specifična znanja za uporabo posebnih strategij dela z njimi. Zato smo člani Zveze NVO za avtizem Slovenije pripravili izobraževanje, ki je namenjeno spremljevalcem in asistentom, ki delajo z otroki z avtizmom v vrtcu ali v šoli. S pridobljenimi znanji bodo uspešneje premagovali vsakodnevne izzive pri svojem delu.

V kolikor bo dovolj prostih mest, se izobraževanja lahko udeležijo tudi vzgojiteljice, učiteljice ali svetovalne delavke, izvajalke dodatne strokovne pomoči v vrtcih in v šolah, ter osebe, ki so zaposlene kot osebni asistenti osebam z avtizmom z motnjo v duševnem razvoju.

V kolikor bo dovolj prostih mest, se izobraževanja lahko udeležijo tudi vzgojiteljice, učiteljice ali svetovalne delavke, izvajalke dodatne strokovne pomoči v vrtcih in v šolah, ter osebe, ki so zaposlene kot osebni asistenti osebam z avtizmom z motnjo v duševnem razvoju.

Kotizacija

Kotizacija za izobraževanje je 270 eur na udeleženca. Število udeležencev je omejeno. Prijava je potrjena, ko je izvedeno plačilo kotizacije. V ceni 270 eur je vključeno celotno izobraževanje v skupnem trajanju 40 pedagoških ur (predavanja, delavnice, supervizijska srečanja), e- gradivo ter potrdilo, ki ga udeleženci prejmejo po zaključku celotnega izobraževanja.

Udeleženci, ki si bodo izobraževanje plačali sami, imajo možnost, da plačajo kotizacijo v dveh obrokih:

 • 150 eur ob prijavi na izobraževanje oz. najkasneje do 5.11.2021 (prijava je potrjena, ko je plačana kotizacija)
 • 120 eur najkasneje do 15.12.2021

V primeru neudeležbe vračamo že plačano kotizacijo pod naslednjimi pogoji:

 • pisna odjava (na barbara.znidarko@gmail.comdo vključno 4.11.2021 – zadržimo 20 % kotizacije za manipulativne stroške odjave;
 • pisna odjava (na barbara.znidarko@gmail.comod vključno 5.11.2021 dalje – zadržimo 50 % kotizacije za stroške odjave.

V primeru  odpovedi  izobraževanja s strani organizatorja povrnemo udeležencem celotno že plačano kotizacijo. Pridružujemo si pravico do sprememb terminov izobraževanja zaradi višje sile (bolezni izvajalcev ipd).

Potek izobraževanja

Celotno izobraževanje se bo izvedlo v 16 sklopih, od tega bo 12 sklopov predavanj in delavnic in 3 supervizijska srečanja. Celotno izobraževanje bo potekalo preko spletne aplikacije ZOOM.

Udeleženci bodo ob koncu izobraževanja prejeli potrdilo o izobraževanju za 40 urno izobraževanje.

V kolikor bodo v posameznem sklopu predavanj odsotni, bodo potrdilo prejeli za toliko ur, kolikor se bodo dejansko udeležili izobraževanja.

On-line predavanja in delavnice bodo potekale ob sredah in četrtkih v večernih urah (predvidoma ob 18.00 ali 19.00 uri – dopuščamo možnost spremembe ure na posamezen dan). 

Dodatne informacije

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z izobraževanjem smo vam na voljo nabarbara.znidarko@gmail.com.

Program izobraževanja

 • 1.sklop:sreda, 10.11. 2021, od 18.00 do 19.30 – Značilnosti avtizma in diagnostika predavanje (M. Maceedoni-Lukšič)
 • 2.sklopsreda, 17.11. 2021, od 19.00 do 20:30 – Značilnosti skozi primere, Struktura 1. del (B. Žnidarko)
 • 3.sklopčetrtek, 18.11. 2021, od 19.00 do 20:30 –Struktura pri delu z otroki 2. del (B. Žnidarko)
 • 4.sklop:sreda, 24.11.2021, od 18.00 do 19:30 – Analiza vedenja (A. Bezenšek)
 • 5.sklopčetrtek, 25.11. 2021 od 18.00 do 19.30 – Podporna in nadomestna komunikacija (A. Bezenšek)
 • 6.sklop:sreda, 1.12.2021, od 19:00 do 21:00 – Vzpostavitev podpornega okolja za učenje otrok in mladostnikov z avtizmom skozi primere (J. Kranjc)
 • 7.sklopsreda, 8.12.2021od 19:00 do 21:00 – Vloga asistenta v procesu podpore otrokom in mladostnikom z avtizmom; delo na konkretnih primerih (J. Kranjc)
 • 8.sklop:ponedeljek, 15.12. 2021 od 19.00 do 21.00 – Sodelovanje asistenta z vsemi deležniki VIZ procesa; dileme in pričakovanja udeležencev (J. Kranjc)
 • 9.sklopčetrtek, 13.1. 2022, od 19.00 do 21.00 – Drevo učenja (S. Korošec Zavšek)
 • 10.sklopčetrtek, 20.1.2022, od 19.00 do 21:00– Senzorna regulacija otroka z avtizmom (S. Korošec Zavšek)
 • 11.sklopčetrtek, 3.2. 2022 od 19:00 do 21:00 – Socialne veščine otroka z avtizmom; Trma ali stiska? (S. Korošec Zavšek)
 • 12.skloptorek, 15.2.2021, od 19:00 do 21:00– Delo s starši, 1.del (S. Korošec Zavšek)
 • 13.sklopčetrtek, 17.12. 2021 od 19:00 do 21:30– Delo s starši, 2. del; Navodila za delo v supervizijskih srečanjih in delitev v skupine (S. Korošec Zavšek)

 

 • 14, 15. in 16. sklop: Po zaključenih vseh predavanjih in delavnicahse skupina razdeli v manjše skupine in se dogovori za termine izvajanja 8 pedagoških ur supervizijskih srečanj na daljavo, ki bodo potekala v treh srečanjih po 120 minut. 

 Prijave

Prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest ali najkasneje do petka, 5.11. 2021.

Prijave sprejemamo  T U K A J .

Program bomo izvedli, če bo dovolj prijavljenih udeležencev.

 

Pin It on Pinterest

Share This