Dobili smo dve novi SAM prijazni šoli. Naziv, in s tem tudi zastavi in priznanji prejmeta:

Sodelovanje z obema šolama je potekalo v projektu Avtizem SAM z drugimi II. V okviru tega projekta smo za vsako šolo posebej izvedli:

  • predavanje za vse zaposlene,
  • predavanje za starše sovrstnikov otroka z avtizmom,
  • razredno uro za sošolce otroka z avtizmom. 

Šolam smo tudi svetovali glede prilagoditev  za otroke z avtizmom in glede urejanja kotička za otroka z avtizmom. Na eni od šol smo še dodatno vključili otroka z avtizmom in njegovo družino v  brezplačen  program SAM družina.

Obema šolama se zahvaljujemo za sodelovanje in jima čestitamo za pridobljen naziv

SAM prijazna šola 2022. 

 

Aktivnosti smo izvajali v projektu Avtizem SAM z drugimi II, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Vse storitve v projektu so za udeležence brezplačne.

Pin It on Pinterest

Share This