AVTIZEM
Tukaj in sedaj.
Ga prepoznamo?

Kdaj : ponedeljek, 17. december 2018, ob 17. uri

Kje: V dvorani Goriške knjižnice Franceta Bevka, Trg Edvarda Kardelja 4 / 5000 Nova Gorica

Avtizem je razvojna nevrološka motnja, ki se kaže kot posebnost v vedenju. Navadno mu je pridruženo še kako drugo stanje oziroma motnja. Število oseb z avtizmom narašča.
V sklopu predavanja bodo predstavljene značilnosti avtizma, ter kako motnja vpliva na življenje oseb z avtizmom in na njihove družine, spregovorili pa bomo tudi o zagovorništvu oseb z avtizmom in njihovih družin.

O avtizmu bo spregovorila defektologinja Patricija Lovišček. Je ustanoviteljica zasebnega zavoda Modri december, Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper, s katerim trenutno deluje na področju izobraževanja in usposabljanja laične in strokovne javnosti. Ga. Lovišček izvaja predavanja in objavlja članke na temo avtizma. Vodi podporni skupini staršev otrok z avtizmom in odraslih oseb z avtizmom ter intervizijo za asistente odraslih oseb z avtizmom. Zavod Modri december je član Zveze NVO za avtizem.
Dogodek sooblikujeta Zavod Modri december v sodelovanju z Društvom OKO, Kojsko.

Prijazno vabljeni!

Predavanje je del projekta Avtizem – SAM z drugimi, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Pin It on Pinterest

Share This