Avtizem v šoli – Metode uspešnega vključevanje učencev in dijakov v redne programe izobraževanja

Predavanje bo potekalo v soboto, 25. maja 2019, v Zavodu sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana, s pričetkom ob 9.00 uri.

Predavanje organizira Društvo ASPI v sodelovanju z Zvezo NVO za avtizem Slovenije in Strokovnim združenjem Aleana. Pri prijavi imajo prednost pedagoški delavci osnovnih in srednjih šol, ki se pri svojem delu srečujejo z učenci in dijaki s SAM (motnje avtističnega spektra).

Trajanje seminarja: 8 pedagoških ur

Namen seminarja

Seminar je namenjen pedagoškim delavcem osnovnih in srednjih šol, ki se pri svojem delu srečujejo z učenci in dijaki s SAM (motnje avtističnega spektra). Avtizem je ena izmed najhitreje naraščajočih motenj in verjetno bodo kmalu v vsako slovensko šolo vključeni otroci in mladostniki z avtizmom. Za lažje vključevanje v razred je tem otrokom potrebno zagotoviti različne prilagoditve. Na seminarju vas želimo seznaniti s konkretnimi in enostavnimi pristopi za delo v razredu, ki bodo olajšali vaše poučevanje ter otroku omogočili uspešno vključitev in dokončanje šolanja.

Program

8.00 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.45 Tina Janežič: OSNOVE O AVTIZMU IN PREDSTAVITEV PRAKS POMOČI V CENTRU ASPI
9.45 – 10.30 Neža Uršič: SENZORNE POSEBNOSTI OSEB Z AVTIZMOM
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Neža Uršič: PRILAGODITVE IN KONKRETNE OBLIKE POMOČI – SPELL MODEL
12.15 – 13.15 KOSILO
13.15 – 14.45 Špela Potočnik: PRIMER DOBRE PRAKSE: KORAKI VKLJUČEVANJA DIJAKINJE Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM
14.45 – 15.00 Odmor
15.00 – 15.45 Neža Uršič: MEDVRSTNIŠKO NASILJE
15.45 – 16.30 Nevenka Nakrst: SODELOVANJE IN STROKOVNO DELO S STARŠI
16.30 – 17.00 Diskusija in zaključek


O vsebini seminarja

Osnove o avtizmu in predstavitev praks pomoči v Centru ASPI

Predavanje je sestavljeno iz dveh sklopov. Prvi del zajema osnovno predstavitev spektroavtistične motnje (SAM), njene značilnosti in njen vpliv na življenje oseb s SAM ter njihove družine. Drugi del je posvečen predstavitvi prvega Centra za mladostnike in odrasle s SAM, oblikam pomoči, ki jih nudimo v Centru ASPI in možnosti podpore pri izobraževanju učencev in dijakov v SAM.

Senzorne posebnosti oseb z avtizmom

Raziskave kažejo, da kar 95-99% oseb s SAM izkusi težave na področju senzorne predelave informacij. Te se lahko kažejo kot hiper ali hipo senzibilnost, oz. kombinacija obojega na enem ali večih področjih senzoričnega zaznavanja (dotik, vonj, zvok, vidna občutljivost, gibanje – vestibularni sistem, propriocepcija). Poznavanje in razumevanje senzornih specifik je ključno, da lahko zagotovimo okolje, kjer se bo posameznik kar najbolje počutil in razvijal svoje potenciale.

Prilagoditve in konkretne oblike pomoči

Načine prilagoditve in konkretne oblike pomoči lahko dobro razumemo in oblikujemo skozi model SPELL, ki ga je razvilo Nacionalno združenje v Veliki Britaniji, v sodelovanju z osebami z motnjo avtističnega spektra, njihovimi starši in strokovnjaki. Na podlagi tega modela, bomo predstavili, na kakšen način lahko kot strokovni delavci v okviru svojega dela konkretno doprinesemo posameznikom s SAM.

Primer dobre prakse – Koraki vključevanja dijakinje z aspergerjevim sindromom

V prispevku predstavimo primer vključevanja dijakinje z Aspergerjevim sindromom in poudarimo pomembnost poznavanja ključnih lastnosti osebe s katero se srečujejo vsi deležniki v vzgojno-izobraževalnem procesu (dijaki, profesorji, vzgojitelji). Opišemo korake vključevanja dijakinje, navedemo konkretne izzive ter primere dobre prakse, s katerimi smo se soočali člani strokovne skupine, starši in dijakinja ter postopoma pripomogli k izboljšanju socialnih veščin, učnih navad ter omilil simptome. Prispevek nakaže možne načine opolnomočenja dijakinje s posebnimi potrebami ter predstavi smernice za uspešno načrtovanje ter izvajanje individualizirane pomoči. S prispevkom osvetlimo tudi prednosti vključevanja oseb z omenjenim sindromom za ostale strokovne in pedagoške delavce. O primeru vključevanja dijakinje z Aspergerjevim sindromom je bil posnet kratek filmček, v katerem so predstavljena razmišljanja dijakinje, njene razredničarke, vzgojiteljice in prijateljic.

Medvrstniško nasilje

Otroci z avtizmom so lahko pogosteje žrtve psihičnega in fizičnega nasilja, zlasti zaradi njihovega  primanjkljaja na področju socialne interakcije in komunikacije. Težje razbirajo sporočilno vsebino in tako težje razumejo, kaj drugi od njih zahtevajo in kdaj so tarča različnih oblik izkoriščanja in nasilja. V predavanju vas bomo opozorili na znake medvrstniškega nasilja in osvetlili pomen dela s celotnim razredom.

Sodelovanje in strokovno delo s starši

Vsaka oseba z avtizmom je drugačna od druge, zato nimamo enotnega recepta za delo z njimi. Starši so največji eksperti za svojega otroka in zato tudi najboljši vir informacij. Pogosto pa je sodelovanje z njimi težavno tudi zaradi bremena avtizma, ki ga nosijo že vse svoje življenje. V prispevku vas bomo seznanili z različnimi tipi staršev, s katerimi se boste srečali, če boste imeli v svoj razred vključenega učenca/dijaka s SAM. Pomagali vam bomo oblikovati ustrezno komunikacijo, ki bo pripomogla k vzpostavitvi pozitivnega odnosa med starši in šolo.

O predavateljicah

Tina Janežič je profesorica filozofije in sociologije ter strokovna delavka na področju socialnega varstva. Od lanskega leta je zaposlena v Društvu ASPI, Društvu za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra – Aspergerjev sindrom. V Centru ASPI nudi v sklopu različnih dejavnosti pomoč in podporo mladostnikom in odraslim s SAM. V okviru svojega dela sodeluje tudi s svetovalnimi službami različnih šol in pomaga pri načrtovanju dela z dijaki s SAM. Opravljeno ima osnovno izobraževanje iz Transakcijske analize, ki se v Angliji že uveljavlja kot uspešna terapevtska metoda za delo z osebami z Aspergerjevim sindromom.

Neža Uršič je univerzitetna diplomirana psihologinja in specializantka integrativne psihoterapije. Med študijem je izkušnje pridobivala na Oddelku za otroško psihiatrijo, Nevrološki kliniki, ter na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v Ljubljani. Po končani diplomi jo je pot vodila v Veliko Britanijo, kjer je bila v Londonu zaposlena na Oddelku za mentalno zdravje v organizaciji Hestia. Kot strokovna sodelavka je v okviru rehabilitacijskih programov nudila individualno in skupinsko psihološko obravnavo ter podporo osebam s težjimi oblikami duševnih motenj. Kasneje je začela sodelovati z Nacionalnim združenjem za avtizem v Veliki Britaniji, ki trenutno velja za vodilno organizacijo na področju pomoči osebam z motnjo avtističnega spektra ter njihovim svojcem. Kot koordinator za podporo družinam je nudila individualno podporo staršem, vodila strokovna srečanja in delavnice ter organizirala delavnice socialnih veščin za otroke in mladostnike. Poleg rednih izobraževanj in strokovnih srečanj na konferencah je v sklopu Nacionalnega združenja za avtizem opravila tudi trening petih modulov, s področja avtizma in svetovanja. Zaključila je tudi akreditiran trening joge in čuječnosti za avtizem in ADHD. Od svoje vrnitve v Slovenijo, decembra 2018, aktivno sodeluje z Društvom ASPI v Domžalah, kjer pomaga voditi podporno skupino za starše in nudi pomoč uporabnikom društva.

Špela Potočnik je socialna pedagoginja, certificirana inštruktorica metode TRE (tension, trauma and stress releasing excercises), zaposlena kot svetovalna delavka na Gimnaziji Želimlje in v Domu Janeza Boska, kjer se poleg svetovalnega dela in dodatni strokovni pomoči dijakom s posebnimi potrebami, posveča kariernemu usmerjanju mladih, učenju učenja, urejanju dijaškega glasila Še en Preblisk itd.

Nevenka Nakrst je univerzitetna diplomirana psihologinja in psihoterapevtka Transakcijske analize z več kot 10 leti izkušenj dela z ljudmi. Je ekspert za področje avtizma, medosebnih odnosov, skupinske dinamike, vzgoje in urejanje vseh vrst zasvojenosti. Svojo poklicno pot je začela kot terapevt v skupnosti za zasvojene mladostnike in odrasle ter nadaljevala v zaposlitveni rehabilitaciji in na področju podpornih storitev za osebe s težavami v duševnem zdravju. Zadnja leta si v Sloveniji aktivno prizadeva razviti programe pomoči in podpore za družine z avtizmom. V sodelovanju z Društvom ASPI, kjer je predsednica strokovnega sveta in strokovna vodja programov, je v letu 2018 odprla vrata prvega Centra za mladostnike in odrasle z avtizmom. Zaposlena je na Zvezi NVO za avtizem Slovenije, kjer vodi projekt Avtizem – SAM z drugimi. Ob svojem rednem delu izvaja tudi individualno, partnersko in družinsko psihoterapijo, v svojem študijskem in raziskovalnem delu pa se posveča dinamiki v družinah s posebnimi potrebami.

Kotizacija in prijave

Prijave

Za udeležbo na strokovnem seminarju je potrebna predhodna prijava in plačilo kotizacije. Po prijavi, v roku 5 dni nakažite kotizacijo (in doplačilo za kosilo, v kolikor ste se za to odločili) na račun Društva ASPI (podatke za plačilo kotizacije boste, po prijavi, prejeli na e-naslov). Potrdilo o plačani kotizaciji pošljite na naslov društva ali e-naslov: info.drustvoaspi@gmail.com.

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

Kotizacija

Kotizacija za seminar znaša na osebo 80 EUR (z vključenim DDV). Doplačilo za kosilo je 8 EUR (izberite možnost na prijavnici). Kava in prigrizek so vključeni v ceno seminarja.

V primeru neudeležbe ali vaše odpovedi, kotizacije ne vračamo, lahko pa se seminarja namesto vas udeleži druga oseba.

Udeleženci bodo po končanem seminarju prejeli račun in potrdilo o udeležbi.

Seznanite se s konkretnimi in enostavnimi pristopi za delo v razredu, ki bodo olajšali vaše poučevanje ter otroku omogočili uspešno vključitev in dokončanje šolanja.

Podatki o dogodku

Kdaj: v soboto, 25. maja 2019

Kje: v Zavodu sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana

Prijavni obrazec

Morda vas zanima tudi:

Podporne skupine za starše 2024

Podporne skupine za starše 2024

Spoštovani starši! Čas je, da znova pričnemo z našimi podpornimi srečanji za starše. Podporna srečanja staršev otrok z avtizmom predstavljajo varno okolje za starše, v katerem lahko starši odstirate dileme in vprašanja, strahove in skrbi in s podporo drugih staršev...

Projekt VIS A VIS – strokovni članek

Projekt VIS A VIS – strokovni članek

Ob zaključku projekta VIS A VIS  je bil pripravljen strokovni članek, ki povzema bistvene dosežke projekta in nakazuje možnosti za njihovo nadaljnjo implementacijo v praksi. Naslovi področje potrebe po pregledu pogostosti avtizma v Sloveniji in predstavi model podpore...

2. april – svetovni dan zavedanja o avtizmu

2. april – svetovni dan zavedanja o avtizmu

2. april je svetovni dan zavedanja o avtizmu (World Autism Awareness Day - WAAD), ki ga je leta 2007 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov za vsakoletni dan, s katerim opozarjamo na nujne potrebe ljudi z avtizmom po vsem svetu. V tem letu po vsej Evropi...

Zveza NVO za avtizem Slovenije

Tržaška cesta 2
SI-1000 Ljubljana

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest

Share This