»Osebe z avtizmom si svojih pravic ne znajo zagotoviti same, zato potrebujejo podporo skupnosti.«

  1. april Generalna skupščina OZN razglaša za – SVETOVNI DAN ZAVEDANJA O AVTIZMU

Združeni narodi ob 2. aprilu 2020 še posebej opozarjajo, da se »postati odrasla oseba« navadno enači s tem, da postaneš polnopraven in enakopraven udeleženec v družbenem, gospodarskem in političnem življenju v skupnosti. Vendar pa prehod iz otroštva in mladostništva med odrasle osebe zaradi pomanjkanja priložnosti in podpore, namenjene tej fazi njihovega življenja, še vedno ostaja pomemben izziv za osebe z avtizmom. Posledično je zaključek srednje šole, ko izobraževanje in druge podprte storitve, ki jih zagotavljajo nekatere vlade, običajno “pogosto padejo s pečine”.

 Opozorilo dneva Združenih narodov leta 2020 opozarja na vprašanja, ki so zaskrbljujoča v zvezi s prehodom v odraslost, na primer na pomen udeležbe v mladinski kulturi ter samo-odločanju in odločanju skupnosti, dostop do srednješolskega izobraževanja in zaposlovanja, in samostojno življenje.

Ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu:

  • Pozivamo voditelje in odločevalce, da spodbujajo šole, da so sprejemajoče za drugačnost otrok, dijakov in študentov z avtizmom, da jim omogočijo uresničevanje njihove ustavne pravice do vključenosti v izobraževalni sistem in družbo.
  • Pozivamo k usposabljanju javnih uslužbencev, ponudnikov storitev, skrbnikov, družin in nestrokovnjakov za podporo integracije oseb z avtizmom v družbo, saj lahko le tako spoznamo njihov pravi potencial.
  • Pozivamo javne urade, velika in majhna podjetja, da si vzamejo čas in se poučijo o avtizmu in začnejo zaposlovati osebe z avtizmom.
  • Pozivamo k integraciji oseb z avtizmom v družbo, ki izhaja iz človekovih pravic do vključevanja vseh otrok.

 

Avtizem se v medicinskem smislu obravnava kot kompleksna nevrološka razvojna motnja, pri kateri gre za neobičajen razvoj možganov. Avtizem ni bolezen in ni duševna bolezen. Spekter avtizma je zelo širok. V osnovi gre pri osebah z avtizmom za težave pri verbalnem sporazumevanju, težko predvidijo stvari, izluščijo bistvo in razberejo pomen povedanega med vrsticami. Zato oseba z avtizmom drugače razmišlja, razume in občuti svet okoli sebe, predvsem pa se mora prav vsega naučiti, tudi tistega, česar se drugi naučimo spontano, samoumevno. Otroci ne prerastejo avtizma, ampak postanejo odrasli z avtizmom. S pravočasnimi, rednimi in ustreznimi obravnavami lahko vplivamo, da se težave zaradi nevroloških motenj v času otrokovega razvoja zmanjšajo.

V Sloveniji ne poznamo točne številke oseb z avtizmom, saj se pri nas še vedno sistematično ne spremlja pojavnost te motnje. Vsi pa se zavedamo, da so številke vsako leto višje. Pojavnost spektroavtistične motnje v svetu strmo narašča. V meritvah, ki so jih opravili v ZDA leta 2014, podatki pričajo, da za generacijo rojeno v 2002 ugotavljajo spektroavtistično motnjo že pri 1 od 68 otrok. Če bi sledili tej krivulji v leto 2015, imamo 1 od 10 dečkov v spektroavtistični motnji in 1 od 50 deklic.

 

Zavedamo se, da smo se kot skupnost trenutno znašli na preizkušnji in da so v tem trenutku vse moči države usmerjene v epidemijo korone virusa. Želimo, da država po tem, ko s skupnimi močmi premagamo epidemijo, svoje moči usmeri tudi v zagotavljanje pravic za otroke, mladostnike in osebe z avtizmom.

Karantena prinaša s seboj veliko stisk, ki so v družinah, kjer je prisoten avtizem še večje. V ta namen smo v okviru projekta Avtizem SAM z drugimi II, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, ponovno vzpostavili  telefon SAM FON za pomoč otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z avtizmom in njihovim družinam. Vzpostavili smo tudi podporne skupine za pomoč staršem in družinam na daljavo.

Vsi razmišljamo o tem, kakšno bo življenje po epidemiji. Ne vemo, želimo pa si, da bi  nam preizkušnja, v kateri smo se našli, pomagala, da kot skupnost in kot posamezniki spremenimo vrednote.

Letošnja pobuda Zveze za avtizem za osnovne šole

Želimo, da bi se vrednote spremenile tudi v sprejemanju drugačnosti, zato dajemo pobudo, da se tudi v slovenskih osnovnih šolah v tem letu obeleži 2. april, svetovni dan zavedanja o avtizmu. V teh dneh se je slovenska otroška in mladinska literatura obogatila še za eno knjigo, Moj prijatelj Oli. Zgodba spodbuja vrstnike k sprejemanju otrok z avtizmom. Na pobudo Zveze NVO za avtizem Slovenije sta avtorica knjige in založba otrokom od 1. do 6. razreda podarili on-line avdio posnetek knjige, ki bo učiteljem, otrokom in staršem brezplačno dostopen 2. aprila 2020. Dajemo pobudo, da se v šolo na daljavo, ki poteka v tem času, vključi brezplačno poslušanje posnetka in poustvarjanje po njem.

Ključnega pomena za socialno vključenost oseb z avtizmom je urejeno družbeno okolje in razumevanje problematike oseb z avtizmom. Z razumevanjem, znanjem in srčnostjo lahko družba pomembno reagira pri aktivnem socialnem vključevanju oseb z avtizmom in pri vzpostavljanju socialne komunikacije ter interakcije med družbo in osebami z avtizmom.

 

Projekt Avtizem SAM z drugimi II sofinancira Ministrstvo za zdravje. Storitev je za udeležence brezplačna.

Pin It on Pinterest

Share This