Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije vabi strokovne delavce vrtcev in šol na 40 urno strokovno izobraževanje, ki zajema:

 • 32 pedagoških ur predavanj (preko ZOOM-a)
 • 8 pedagoških ur supervizije (delo v manjših skupinah, preko ZOOM-a).

Kotizacija

Kotizacija za izobraževanje je 230 eur na udeleženca. Število udeležencev je omejeno. V ceni 230 eur je vključeno celotno izobraževanje v skupnem trajanju 40 pedagoških ur (predavanja, delavnice, supervizijska srečanja), e- gradivo ter potrdilo KATIS – a o opravljenem programu, ki ga udeleženci prejmejo po zaključku celotnega izobraževanja.

Prijave sprejemamo preko KATIS – a. 

Pridružujemo si pravico do sprememb terminov izobraževanja zaradi višje sile (bolezni izvajalcev ipd) in do odpovedi izobraževanja zaradi višje sile ali prenizkega števila prijav.

Potek izobraževanja

Celotno izobraževanje se bo izvedlo v

 • 14 sklopih predavanj in delavnic ter še 
 • dodatno 4 sklopi supervizijskih srečanj, ki potekajo v manjših skupinah.
 • Celotno izobraževanje bo potekalo preko spletne aplikacije ZOOM.

Dodatne informacije 

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z izobraževanjem smo vam na voljo nazveza.avtizem@gmail.com 

Z vami bomo:

Vsebina predavanj in delavnic ter časovnica: 

1 Patricija Lovišek Značilnosti otrok / mladostnikov z avtizmom 7.11.2022 18:00 do 19:30 2 uri
2 Patricija Lovišček Začilnosti otrok / mladostnikov z avtizmom 10. 11. 2022 18.00 do 19.30 2 uri
3 Sabina Korošec Zavšek Drevo učenja: pomen doseganja razvojnih mejnikov v razvoju otroka z avtizmom 17. 11. 2022 18:45 do 20:15 2 uri
4 Sabina Korošec Zavšek Senzorne težave otrok z avtizmom 22. 11. 2021 18:45 do 20:15 2 uri
5 Sabina Korošec Zavšek Senzorne težave otrok z avtizmom 1. 12. 2022 18:45 do 20:15 2 uri
6 Sabina Korošec Zavšek Razlikovanje med napadom trme in težavami v vedenju zaradi stiske in Socialne veščine otrok z avtizmom 8. 12. 2022 18:00 do 20:15 3 ure
7 Barbara Žnidarko Priprava in uporaba strukture pri delu z otroki z avtizmom 15. 12. 2022 18.00 do 20.15 3 ure
8 Barbara Žnidarko Fleksibilnost razmišljanja in vizualno zaznavanje otrok z avtizmom 5. 1. 2023 18.45 do 20.15 2 uri
9 mag. Janja Kranjc Vzpostavitev podpornega okolja 10.1. 2023 19.00 do 20.30 2 uri
10 mag. Janja Kranjc Vzpostavitev podpornega okolja 17. 1. 2023 19.00 d0 20.30 2 uri
11 mag. Janja Kranjc Analiza vedenja 24. 1. 2023 19.00 do 20.30 2 uri
12 Barbara Žnidarko Analiza vedenja – reševanje konkretnih primerov ter podporna in nadomestna komunikacija 16. 2. 2023 18.00 do 20.15 3 ure
13 mag. Janja Kranjc Timsko sodelovanje 21. 2. 2023 19:00 do 20:30 2 uri
14 Sabina Korošec Zavšek Delo s starši (predavanja in delavnica) 2. 3. 2022 18:00 do 20:15 3 ure

Časovnica supervizijskih srečnj (udeleženci se delijo na manjše skupine, na približno  6 do 10  udeležencev): 

1.skupina Patricja Lovišček Supervizijska srečanja na daljavo, 1.skupina 21. 12. 2022 18.00 do 19.30 2 uri
18. 1. 2023 18.00 do 19.30 2 uri
22. 2. 2023 18.00 do 19.30 2 uri
22. 3. 2023 18.00 do 19.30 2 uri
2. skupina Sabina Korošec Zavšek Supervizijska srečanja na daljavo, 2.skupina 20. 12. 2022 20:00 do 21:30 2 uri
19. 1. 2023 20:00 do 21:30 2 uri
23. 2. 2023 20:00 do 21:30 2 uri
21. 3. 2023 20:00 do 21:30 2 uri
3.skupina Barbara Žnidarko Supervizijska srečanja na daljavo, 3. skupina 20. 12. 2022 19.30 do 21:00 2 uri
19. 1. 2023 19.30 do 21.00 2 uri
21. 2. 2023 19.30 do 21.00 2 uri
21. 3. 2023 19.30 do 21.00 2 uri
4.skupina mag. Janja Kranjc Supervizijska srečanja na daljavo, 4. skupina 20. 12. 2022 19.30 do 21:00 2 uri
18.1.2023 19.30 do 21.00 2 uri
15. 2. 2023 19.30 do 21.00 2 uri
21. 3. 2023 19.30 do 21.00 2 uri

 

Ciljna skupina: 
vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, spremljevalci/asistenti otroka z avtizmom, učitelji, svetovalni delavci vrtcev in šol, izvajalci DSP, vodstvo vrtcev in šol in druga zainteresirana javnost.

Metode dela: predavanja, delavnice, praktični primeri, supervizijska srečanja.

Vsebine programa so nastale na podlagi večletnega opazovanja, evalviranja in prepoznavanja potreb zaposlenih v VIZ po dodatnih znanjih za delo z otroki/mladostniki z avtizmom. Dodatno obogatijo program bogata teoretična znanja in različne praktične izkušnje vseh izvajalk.

Po zaključenih predavanjih in delavnicah bomo izvedli redno spremljanje praktičnega dela udeležencev še 3 mesece po zaključenih teoretičnih predavanjih (redna supervizijska srečanja v manjših skupinah). Prav tako bomo prenos v prakso dosegli s praktičnim načrtovanjem individualiziranega programa, s konkretnim prepoznavanjem senzornih potreb otroka, s katerim izvajajo VIZ delo in načrtovanjem učinkovitih prilagoditev, z načrtovanjem konkretnih oblik strukturiranega poučevanja in z uporabo v praksi, z analizo vedenja na konkretnih primerih.

Po zaključenem izobraževanju bodo udeleženci pridobili različne kompetence:

 • Poznavanje značilnosti avtizma in prepoznava otroka z avtizmom.
 • Učinkovita uporaba ustreznih metod v vzgojno-izobraževalnem procesu otroka/mladostnika z avtizmom. 
 • Učinkovita integracija spremljevalca/asistenta otroka/mladostnika z avtizmom v strokovni tim. 
 • Učinkovita prepoznava potreb otroka z avtizmom. 
 • Pridobljene veščine sodelovanja s starši. 
 • Usposobljenost za timsko sodelovanje. 
 • Poznavanje pomena povezovanja zaposlenih v VIZ s strokovnimi delavci zunanjih institucij. 
 • Poznavanje možnosti za razvoj otrokovih interesov in močnih področij v lokalnem okolju. 
 • Usposobljenost za sodelovanje pedagoškega osebja z administrativno-tehničnim osebjem. 
 • Pridobljena zmožnost ustvarjanja podporne skupnosti za strokovne delavce. 
 • Opolnomočenje udeležencev za prenos pridobljenega znanja sodelavcem znotraj VIZ. 
 • Usposobljenost za uporabo novo pridobljenega strokovnega znanja pri obravnavi otroka/mladostnika z avtizmom. 
 • Zmožnost samoevalvacije in samorefleksije. 
 • Opolnomočenost za nadaljnjo profesionalizacijo na področju dela z otroki/mladostniki z avtizmom.

Prijave na izobraževanje sprejemamo preko KATIS – a

Za vse tiste, ki bi se radi udeležili izobraževanja, pa niste zaposleni v KATISU je prijava v KATIS mogoča tako, da najprej na KATIS pošljete e-sporočilo na naslov: katis.mizs@gov.si . V mejlu zapišite vaše ime in priimek, datum rojstva, davčno številko in e naslov in zaprosite za geslo. Ko boste od KATIS-a prejeli geslo, se lahko z njim prijavite v sistem KATIS, kjer imate dostop do prijave na katerokoli izobraževanje po ekonomski ceni.

Dobrodošli na našem tradicionalnem  jesenskem izobraževanju.

Zveza za avtizem Slovenije 

 

Pin It on Pinterest

Share This