Nasvet  staršem otrok z avtizmom, ki imajo pouk na daljavo:

 • Skupaj z otrokom pripravite strukturo dneva, ki bo ustrezala otroku in staršem – morda nekateri otroci bolje funkcionirajo v katerem drugem delu dneva in naj šolske aktivnosti opravijo takrat. Strukturo dneva napišite, narišite – naj bo razumljiva otroku. V kolikor je otroku preveč, da naredite strukturo celotnega dela, pripravite samo ponazoritev posameznih dejavnosti, ki jih mora opraviti (npr. reši 1 stran v matematičnem delovnem zvezku, prepiše pesmico, nato dobi priljubljeno aktivnost).
 • Pri odmerjanju priljubljenih aktivnosti uporabljajte vizualna ali zvočna ponazorila, kako dolgo bo priljubljena aktivnost trajala oz. kdaj se bo končala (odštevalnik časa na računalniku, peščena ura, vi odštevate). Saj je prekinitev izvajanja priljubljene aktivnosti lahko zelo stresna za otroka. S pomočjo vizualne ali zvočne ponazoritve pa otroka predhodno pripravimo, da se aktivnost počasi zaključuje in bo moral prenehati z izvajanjem.
 • Če je šolskega dela preveč in otrok ni samostojen – starši kontaktirajte učitelje, sporočite jim, da je za vašega otroka in za vas  to prezahtevno in se dogovorite, da naj pri vsakem navodilu in delu označijo minimalni obseg, ki ga otrok mora opravit. Tudi učitelji se spoprijemajo s poukom na daljavo prvič. V želji, da otroci ne bi zamudili kakšne učne snovi morda včasih naložijo otrokom preveč nalog, ali pa naložijo takšne naloge, da jih nekateri zmorejo, vsi pa ne. Samo z vašo povratno informacijo bodo vedeli, kako delo načrtovati v prihodnje.
 • Otroci so bolj vodljivi, če jih pohvalimo za opravljeno delo in ne, če jim dokazujemo, kako in koliko še niso opravili. Usmerite svoj fokus v POHVALO, ki je najboljša spodbuda.
 • Lahko naredite tudi seznam stvari, ki jih mora opraviti in posamezno stvar, ki jo je že opravil odkljukate/prečrtate. Na ta način otrok vidi, da se količina dela zmanjšuje in čuti zadovoljstvo, ko opravi določeno nalogo in lahko naredi kljukico ali prečrta.
 • Pokažite otrokom, da jih razumete, da so v stiski zaradi sprememb v učenju in načinu življenja nasploh.
 • Otrok ohranja motivacijo za delo, če je vsaj 80 % uspešen. Torej naj ima takšne naloge in toliko, da bo zmogel realizirati določen obseg nalog. Imejte v mislih, da so vaši otroci v večini vizualni misleci, kar pomeni, da potrebujejo vizualne ponazoritve pri razlagi snovi, morda se učijo s pomočjo asociacij – opazujte svojega otroka,da vidite na kakšen način razmišlja in kje se mu pri razumevanju učne snovi zatika.
 • Za pomoč prosite otrokovo specialno pedagoginjo – skupaj se dogovorite, da naj vaš otrok dobi prilagojena gradiva. Prosite jo, da naj preko spletne komunikacije vodi in pomaga otroku pri nalogah, ki jih ne razume ali so mu težke.
 • Predvsem ostanite mirni, tudi ko bo težko. Vaš mir bo največ, kar lahko podarite svojemu otroku v stresni situaciji. Težko je, a se da naučiti. Če boste ostali mirni, se bo tudi otrok prej pomiril. Osnovni pogoj za učenje je, da se otrok dobro počuti. Vznemirjen, jezen ali zaskrbljen otrok se ne more uspešno učiti. Kadar ne zmorete, se za kratek čas umaknite. Če sta v družini oba starša, je lažje – razdelita si delo, ali po dnevih, ali po predmetih. Morda pokličete tudi prijateljico/prijatelja in mu poveste o svojem počutju – lažje nam je, ko svoja občutenja ubesedimo, delimo z drugimi.
 • Zavedajte se, da ste najprej starši in šele potem nadomestni učitelji. Nismo popolni, ne kot starši, ne kot učitelji. In nič ne bo narobe, če kdaj ne boste opravili vsega šolskega dela. Bolj pomemben od šolskih nalog je vaš odnos z otrokom.
 • Ne pozabite, da otroka učite za življenje! Če mu bo učenje učne snovi v nekem trenutku predstavljalo prevelik izziv, raje prenehajte in naj vam pomaga skuhati kosilo, obesiti perilo, posesati, pospraviti, pomiti posodo… Z učenjem nadaljujte, ko bosta oba mirna.
 • Poiščite on-line povezavo z njegovimi sošolci, da se bo otrok vsaj virtualno družil z vrstniki in ohranjal stik z njimi. Prosite pri tem za pomoč starše njegovih vrstnikov in sošolcev.
 • Starši lahko za pomoč pokličejo na SAM FON .
 • Starši se lahko priključijo podpornim skupinam, ki jih bo Zveza za avtizem izvajala na daljavo. Prijave še zbiramo.

Pripravili:
Barbara Žnidarko in Sabina Korošec Zavšek

Avtizem – SAM z drugimi II
Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje – storitev je za udeležence brezplačna

Pin It on Pinterest

Share This