Zveza za avtizem Slovenije in Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

vas vabimo na okroglo mizo z delovnim naslovom

Strokovno o pravicah in potrebah otrok s posebnimi potrebami,

ki bo potekala v sredo, 6. oktobra 2021 ob 14.00

preko spletne aplikacije ZOOM.

Sogovorniki okrogle mize: 

 • Združenje za socialno pedagogiko, Tea Vukomanović
 • Pedagoška fakulteta v Lj, Univerza v Ljubljani – dr. Ana Bezenšek
 • Center za sluh in govor Maribor – Samo Rumež
 • Zbornica kliničnih psihologov Slovenije – dr. Andreja Mikuž
 • Pravna pisarna in mediacija, dr. Nina  Ana Jäger
 • ZRSŠ, dr. Natalija Vovk Ornik
 • PeK, Ambulanta za avtizem, Jerneja Maček, dr. med., spec. psihiatrije.

Vabljeni še:

 • Varuh človekovih pravic, Peter Svetina  – opravičil
 • MIZŠ, državni sekretar Damir Orehovec – odgovor še čakamo
 • MIZŠ, mag. Polona Šoln Vrbinc  – opravičila
 • Društvo SRP Slovenije, mag. Marko Strle – opravičil.

Okroglo mizo bo moderirala Sandra Bohinec Gorjak.

Predvidevamo, da se bo okrogla miza zaključila ob 15:30.

Znova bomo odprli neurejeno področje – stalni spremljevalci / asistenti otrok z avtizmom (in z drugimi posebnimi potrebami).

Člani Zveze poskušamo že sedem let in pol  urediti otrokom z avtizmom pravico do stalnega spremljevalca. Začasni spremljevalec, ki ga omogoča aktualna zakonodaja (ZUOPP-1, 10 člen)  ni ustrezna rešitev, vsaj za otroke z avtizmom ne, pa tudi za nekatere druge skupine otrok ne. Nekateri otroci z avtizmom potrebujejo spremljevalca ves čas prisotnosti v vrtcu ali v šoli. Ob sebi potrebujejo stalno osebo, ki ima poleg formalne izobrazbe pridobljeno še dodatno izobrazbo s področja dela z otroki z avtizmom. Zaradi neurejene pravice do spremljevalca / asistenta mnogi otroci razvijejo sekundarne težave, kot je šolska anksioznost, posledično odsotnost od pouka, motnje hranjenja, depresija, pojavljajo se tudi poskusi samomora.

Tudi  druge skupine otrok imajo svoje specifične potrebe, na primer dolgotrajno bolni otroci potrebujejo stalnega spremljevalca, ki je podučen o otrokovi potrebi iz naslova bolezni in je ustrezno izšolan, kako mu ustrezno pomagati.

Ker ZUOPP – natančneje četrti odstavek 10. člena ZUOPP navaja, da se dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim otrokom oz. otrokom z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtističnimi motnjami in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  lahko izjemoma dodeli začasni spremljevalec na podlagi kriterijev, ki jih določi minister, smo na Zvezi za avtizem spomladi 2021 dali pobudo za spremembo tega člena  ZUOPP, vendar predlog na 20.seji odbora za izobraževanje v DZ, ki je bila 16.6.2021, ni bil sprejet.

Žal že vrsto let ni pravega posluha in politične volje, da bi Republika Slovenija zagotovila vsem otrokom enake možnosti za izobraževanje.  

Ker verjamemo, da na Zvezi za avtizem nismo edini, ki menimo, da je skrajni čas, da se ta 10. člen ZUOPP spremeni, vas vabimo k udeležbi na okrogli mizi, kjer bomo znova osvetlili to perečo problematiko.

Ker je MIZŠ na 20. seji odbora za izobraževanje, ki je bila dne 16.6.2021 navajalo, da se  celovita sprememba ZUOPP že piše, smo se odločili, da o teh spremembah zakona ZUOPP spregovorimo na javni okrogli mizi, kjer bo prisotna strokovna javnost s področja dela z otroki s posebnimi potrebami. Menimo, da se k nastajanju sprememb zakona, ki opredeljuje in določa pravice otrok s posebnimi potrebami, mora vključiti tudi strokovna javnost.

Na okrogli mizi pričakujemo odprto diskusijo in vpogled v nastajajoč zakon.

 Prijave na spletni dogodek potekajo na tej  P O V E Z A V I   

V prijavnici lahko zapišete tudi vaše vprašanje za  sogovornike te okrogle mize. Na sami okrogli mizi pa vas prosimo, da imate mikrofone izklopljene in da ste prijavljeni z vašim imenom in priimkom. Prosili vas bomo tudi, da na okrogli mizi komunikacija poteka preko pisnih sporočil, ki jih zapišete v “klepet”.

Dogodek organizirata Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije in Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije.

Dostop do posnetka  20. seje odbora za izobraževanje, ki je bila 16.6.2021:

1.del, od 34. minute naprej: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174784087?s=tv

2.del, do 1:31: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174784159?s=tv

Aktivnost poteka v okviru projekta Avtizem SAM z drugimi II.  Udeležba na okrogli mizi je brezplačna. Potrdil za udeležbo ne izdajamo. Projekt Avtizem SAM z drugimi II sofinancira Ministrstvo za zdravje. 

         

Pin It on Pinterest

Share This